Škola Výmolova

Jídelna

Informace o školním stravování

 

Informace o školním stravování


Školní stravování se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon a následně prováděcím předpisem, to je vyhláškou č.107/2005 Sb. O školním stravování. Každá jídelna je povinna naplňovat požadavky na dodržování nutričních hodnot stanovených takzvaným "spotřebním košem". Současně je vypracován HACCP systém řídící všechny kritické části procesů, při kterých může dojít k ohrožení zdraví nebo života strávníků. Cílem je zabezpečení plnění veškerých legislativních požadavků na hygienu a bezpečnost připravovaných a vydávaných pokrmů.

Školní stravování se řídí výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin. Jsou stanoveny vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování a zohledněny v propočtu takzvaného "spotřebního koše".

HACCP – Hazard Analycis Critical Points = analýza nebezpečí, zdravotní nezávadnosti potravin a nápojů, identifikace kritických bodů a preventivní zajištění ovládání nebezpečí v těchto bodech. Povinnost zavedení HACCP je stanovena zákonem č.110/1997 Sb. O potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů v platném znění a vyhláškou 602/2006 Sb o hygienických požadavcích na stravovací služby a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, která se odkazuje na nařízení Evropského parlamentu a Rady /ES/ č.852/2004 o hygieně potravin

 
Sestavování jídelníčku a informace pro rodiče:


V jídelně děláme maximum proto, aby bylo jídlo pro děti zdravé a chutné.Hlavní podíl na výchově Vašich dětí ke zdraví a zdravé výživě, však zůstává na Vás rodičích.

Ve škole se vaří dle výživových norem pro děti školního věku a nabídka jednotlivých skupin potravin je sledována pomocí tzv. spotřebního koše. Jídelníček je připravován tak, aby byly splněny požadavky příslušné vyhlášky a také patřičná pestrost pokrmů. Pokrmy jsou kombinovány tak, aby byla zajištěna dobrá stravitelnost, dostatek živin a ochranných faktorů. Vedoucí stravování a kuchařky jsou proškolené a dále pravidelně vzdělávány v oblasti nutrice a zdravé výživy.

 

Co by Vás v jídelníčku mohlo překvapit?


Každý týden je zařazován jeden bezmasý nesladký, zpravidla zeleninový pokrm. Tyto pokrmy dodají dětem vlákninu, vitaminy a miner.látky tak, aby byla podporována přirozená imunita. Nemusíte se obávat nedostatku živočišných bílkovin, těch je i tak v jídelníčku dostatek pro zdravý růst a vývoj dětí.

Dvakrát v měsíci se dětem nabízí sladký pokrm. Z důvodu lepší stravitelnosti jsou před sladkými pokrmy podávány zeleninové, nikoli masité polévky a stejně tak i před pokrmy luštěninovými. Pravidelně jsou luštěniny do jídelníčku zařazovány a to formou polévek nebo pokrmů z nich. Luštěniny mohou být proto i součástí pomazánek, rizot, salátů, gulášů apod. Luštěniny jsou kombinovány s obilovinami takovým způsobem, aby bylo zajištěno vhodné složení bílkovin. Luštěniny se tak stávají vhodným zdrojem bílkovin a minerálních látek, a to bez obsahu živočišných tuků a cholesterolu. Luštěniny je proto nutričně výhodnější zkombinovat s chlebem a dušenou zeleninou nebo zeleninovým salátem. Kombinace luštěnin a uzenin se nedoporučuje.

Do jídelníčku zařazujeme také rýži natural nebo parboiled.Pro děti jsou velmi vhodné obilné kaše. Jako zavářku do polévek používáme např. jáhly,pohanku, kroupy, obilné vločky nebo kuskus. Do jídelníčku také pravidelně zařazujeme celozrnné pečivo.

Zeleninu podáváme tepelně upravenou a syrovou. Tepelně upravená je součástí polévek a pokrmů a je velmi důležitá jako zdroj živin a vlákniny. Syrová zelenina je podávána jako doplněk dopolední přesnídávky nebo odpolední svačiny nebo jako salát. Zdravou a chutnou součástí zeleninových salátů je kysané zelí, které podporuje a obnovuje střevní mikrofloru a tím posiluje imunitu. Ovoce a ovocné saláty preferujeme čerstvé, ale v zimních měsících i kompotované.

Uzeniny jsou nabízeny jen ve výjimečných případech. Za to se na jídelníčku objevují pravidelně ryby, krůtí, kuřecí i králičí maso. Součástí jídelníčku v menší míře je maso vepřové, hovězí. Výrazným zdrojem vápníku jsou mléčné výrobky a do jídelníčku je řadíme denně formou pomazánek a nápojů. Neopomínáme ani kysané mléčné výrobky. Mléko je považováno za pokrm, nikoli nápoj, proto jsou v průběhu celého dne k dispozici nemléčné nápoje v rámci zajištění pitného režimu. Z nápojů jsou doporučované nepřeslazené čaje, džusy, ovocné sirupy.

Spolupracujeme s odbornými pracovníky Hygienické stanice Hlavního města Prahy a Vám bychom chtěli poděkovat, že své děti motivujete ke konzumaci možná méně oblíbených, ale důležitých pokrmů.

Seznam alergenů

Alergeny v potravinách

Odvolání na legislativu :
EU – 2000/13 do 13. 12. 2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21
ČR – vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin – datum stanoven na 13. 12. 2014
Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivost představující nebezpečí pro zdraví. Je požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.
Seznam a číselné označení potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označení dle směrnice 1169/11 EU
-obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich/1
-korýši a výrobky z nich/2
-vejce a výrobky z nich/3
-ryby a výrobky z nich/4
-podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z ní/5
-sójové boby (sója) a výrobky z nich/6
-mléko a výrobky z něj/7
-skořápkové plody a výrobky z něj - jedná se o všechny druhy ořechů/8
-celer a výrobky z něj/9
-hořčice a výrobky z ní/10
-sezamová semena (sézam) a výrobky z nich/11
-Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2/12
-vlčí bob (lupina) a výrobky z něj/13
-měkkýši a výrobky z nich/14
Značení alergenů je jen informační požadavek.
Zákonné ustanovení určuje :
„Jasně a zřetelně označit“ strávníkům, že je alergenní složka v potravině přítomna, ale nebude brán zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníka. Tuto skutečnost si musí hlídat každý sám. Jídelna má pouze funkci informační.
 
Označení přítomnosti alergenů bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označujícím alergen. V blízkosti jídelního lístku bude vyvěšen seznam alergenů s označením čísla, které je uvedeno na jídelním lístku. Přecitlivělost na některý alergen nelze spojovat s dietním stravováním.

AKTUALITY

Nový školní rok začíná v pondělí 4. září 2023.
28/06/2023
Výsledky přijímacího řízení do MŠ
11/05/2023
více
Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku ZŠ
18/04/2023
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE