Škola Výmolova

Jídelna

Platby

Platba stravy se provádí předem vždy do 25. dne běžného měsíce na příští měsíc. V měsíci září zaplatí strávník zálohu (stravné září) do 10. 9. a do 25. 9. uhradí platbu na měsíc říjen. 
 
Strávník, který nepředloží do 11. září daného školního roku doklad o zaplacení zálohy (ústřižek složenky) bude ze stravování vyloučen (platí i pro internátní žáky). 
 
Platbu stravného můžete provést: 
  • složenkou
  • bezhotovostní platbou (bankovním převodem) na účet 2002790009/6000 (do zprávy pro příjemce napište STRAVNE + jméno strávníka) V.S. 324300
  • hotově vždy poslední týden v měsíci u vedoucí školní jídelny paní Chalupové
 
Zaplacenou stravu je nutno v době nemoci odhlásit, neodhlášená strava propadá podle zák. 561/2005 Sb. viz Řád Školní jídelny
 
Odhlášky stravy se provádí den předem, pouze v případě prvního dne nemoci je možno odhlásit oběd do 8.00 na tel. čísle (SMS) 736 764 117, email: jidelna.vymolova@seznam.cz
 
Neodhlášená strava bude účtována v plné výši!
 
Cena stravy platná od ledna 2022
 
  snídaně přesnídávka oběd svačina večeře celkem
strávníci 3-6 let 14 Kč 11 Kč 28 Kč 11 Kč 20 Kč  84  Kč
strávníci 7-10 let 15 Kč 13 Kč 34 Kč 12 Kč 27 Kč 101 Kč
strávníci 11-14 let 18 Kč 14 Kč 39 Kč 13 Kč 30 Kč 114 Kč
strávníci 15 a více let 20 Kč 15 Kč 42 Kč 14 Kč 38 Kč 129 Kč

 

Hotovostní platby v hlavní pokladně školy u paní Chalupové.

 

AKTUALITY

Nový školní rok začíná v pondělí 4. září 2023.
28/06/2023
Výsledky přijímacího řízení do MŠ
11/05/2023
více
Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku ZŠ
18/04/2023
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE