Škola Výmolova

Jídelna

Platby

Platba stravy se provádí předem vždy do 25. dne běžného měsíce na příští měsíc. V měsíci září zaplatí strávník zálohu (stravné září) do 10. 9. a do 25. 9. uhradí platbu na měsíc říjen. 
 
Strávník, který nepředloží do 11. září daného školního roku doklad o zaplacení zálohy (ústřižek složenky) bude ze stravování vyloučen (platí i pro internátní žáky). 
 
Platbu stravného můžete provést: 
  • složenkou
  • bezhotovostní platbou (bankovním převodem) na účet 2002790009/6000 (do zprávy pro příjemce napište STRAVNE + jméno strávníka) V.S. 324300
  • hotově vždy poslední týden v měsíci u vedoucí školní jídelny paní Chalupové
 
Zaplacenou stravu je nutno v době nemoci odhlásit, neodhlášená strava propadá podle zák. 561/2005 Sb. viz Řád Školní jídelny
 
Odhlášky stravy se provádí den předem, pouze v případě prvního dne nemoci je možno odhlásit oběd do 8.00 na tel. čísle (SMS) 736 764 117, email: jidelna.vymolova@seznam.cz
 
Neodhlášená strava bude účtována v plné výši!
 
Cena stravy
 
  snídaně přesnídávka oběd svačina večeře celkem
strávníci 3-6 let 12 Kč 9 Kč 24 Kč 9 Kč 17 Kč 71 Kč
strávníci 7-10 let 13 Kč 11 Kč 30 Kč 9 Kč 24 Kč 87 Kč
strávníci 11-14 let 14 Kč 12 Kč 32 Kč 9 Kč 26 Kč 93 Kč
strávníci 15 a více let 15 Kč 12 Kč 34 Kč 9 Kč 31 Kč 101 Kč

 

Hotovostní platby v hlavní pokladně školy u paní Chalupové.

 

AKTUALITY

4. ledna 2021 začíná vyučování pro žáky mateřské školy a základní školy
03/01/2021
více
°°°VÁNOČNÍ PRÁZDNINY°°° 21. 12. 2020 - 3. 1. 2021
15/12/2020
více
INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 18. 11. 2020
12/11/2020
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE