Škola Výmolova

Kalendář

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY - NESLYŠÍCÍ

09.04.2020 9:39

ZÁPIS SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21 JE OD 1.4 DO 21.4. 2020

 

Žádost škola přijímá :

 

 1. Prostřednictvím datové schránky zákonného zástupce dítěte
 2. Elektronicky s elektronickým podpisem
 3. Poštou / s razítkem nejpozději 17. 4. 2020 /
 4. Osobně v kanceláři školy v době od 8.00 do 12.00 hod.

 

 K žádosti doložte :

 

  V případě žádosti o zápis

 •  scan rodného listu dítěte a platné doporučení ŠPZ

 

  V případě žádosti o odklad

 • platnou žádost o odkladu povinné školní docházky s platným doporučením ŠPZ   a ošetřujícího lékaře

 

Kritéria pro přijetí dětí do 1. ročníku základní školy

 

 • Sluchové postižení ……………………………………………5 bodů
 • Děti po odkladu povinné školní docházky …………………... 5 bodů
 • Děti z rodin se sociokulturním znevýhodněním………………3 body
 • Děti z rodin se sociálním znevýhodněním…………………….2 body
 • Děti, které mají ve zdejší škole již sourozence………………..3 body

 

Výsledky zápisů budou zveřejněny na webových stránkách školy a na venkovní vývěsce školy.

 

Pokud bude počet žádostí o přijetí na ZŠ převyšovat uvedené kapacitní možnosti tříd a zároveň bude dosaženo shodného počtu bodů, bude o přijetí rozhodnuto losem.

 

Ke stažení

AKTUALITY

Krizová opatření od 14.10
13/10/2020
více
Povinné zakrývání nosu a úst rouškou od pondělí 14.9.2020 do odvolání.
09/09/2020
více
Pohyb rodičů, žáků a ostatních návštěvníku po budově školy
31/08/2020
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE