Aktuality

Tematický měsíční plán – Říjen

 

„Na zem jablka padají,

ptáci křídla zdvihají.“

 

Plody podzimu, podzim na poli a zahradě

 • co se děje v tomto období na poli a na zahradě
 • plodiny sklízené na podzim
 • rozeznáváme druhy ovoce a zeleniny (těžší - lehčí, menší - větší, počítání)
 • co s plody děláme, jak je skladujeme
 • proč plody konzumujeme
 • rozvoj slovní zásoby + opakování, osvojování, vytleskávání, artikulování, odezírání
 • VV, PV, rozvíjení jemné motoriky

 

„Malíř“ podzim (barvy a znaky podzimu)

 • orientace v čase - podzim
 • změny související s podzimem
 • specifika podzimu podle prostředí, ve kterém bydlíme (město-vesnice)
 • barvy-míchání barev, vytváření nových odstínů
 • pozorování a popis měnící se přírody v okolí naší školy
 • rozvoj slovní zásoby+ opakování, osvojování, vytleskávání, artikulace, odezírání
 • VV,PV(využití darů barevné přírody)

 

Lidské tělo, zdravé stravování

 • seznámení se s lidským tělem
 • pojmenovávání částí těla - rozvoj slovní zásoby
 • učíme se starat o své zdraví v podzimním období
 • jak chráníme tělo před nemocí, úrazem
 • vhodné oblečení, otužování, vitamíny, jídelníček
 • slova opačného významu (zdravý - nemocný, teplý - studený, dobrý - špatný…)
 • VV, PV, cvičení na rozvoj jemné i hrubé motoriky

 

Moje smysly, zdravé zoubky

 • osvojování pojmů-sluch, zrak, čich, hmat, chuť
 • praktická cvičení, hry, ochutnávání=poznávání
 • jak a proč si čistíme zoubky
 • exkurze na střední školu (seznámení s prací zubních laborantů)
 • VV, PV, rozvíjení jemné motoriky

 

AKTUALITY

Prádninové logopedické dny
13/10/2017

V rámci projektu Koukej, povídám jsme připravili pro děti během podzimních prázdn

více
Pražský logopedický den 2017
13/09/2017

Pražský logopedický den 2017 - konference k problematice dítěte s narušenou komunikační schopností ve vzdělávání 

více
Zápis MŠ - výsledky
12/05/2017

Výsledky žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání. 

více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE