Aktuality

 Tematický měsíční plán – Duben

 „Já sluníčko čaruji,

pěknou duhu maluji“

Hrajeme si na školu

 • procvičování smyslového vnímání, časové a prostorové orientace
 • rozvíjení jemné i hrubé motoriky
 • upevňování matematických představ a hlásek
 • trénování paměti a pozornosti formou her
 • návštěva 1. třídy a školní družiny

Planeta Země (světadíly, lidé, moje město)

 • získání povědomí o existenci národů a kultur jiných zemí (pevniny a světadíly- lidé různých barev, tolerance, přátelství…)
 • osvojení si základních poznatků o planetě Zemi a vesmíru (pohyb Země, měsíc a jeho fáze, sluneční soustava)
 • různorodost přírody (pouště, pralesy, velehory, věčný sníh) a rozmanitost zvířat a rostlin na celém světě
 • kosmos (kosmonauti, kosmické lodě)
 • vytváření časových představ – noc a den, celý rok

Den Země (ochrana životního prostředí)

 • osvojování si poznatků o přírodě a o životním prostředí
 • voda na Zemi (koloběh vody, její vlastnosti, výskyt ve volné přírodě, význam čistoty vod a význam pro život, nebezpečí vody pro člověka-síla vody)
 • vzduch (vlastnosti, význam pro život), dechová cvičení, pozorování čistoty vzduchu (praktický pokus se sklenicemi)
 • jak chráníme přírodu (odpadky, znečišťování potoků, hluk, ničení rostlin a lesa, pomoc zvířatům, rozdělávání ohně…)
 • hlavní znaky zemského povrchu (hlína, písek, kámen – hmatová cvičení)

Čáry a kouzla

 • seznámení se s lidovým svátkem „pálení čarodějnic“ a historií této tradice
 • pochopení symbolu dobra a zla
 • „čaruji kresbou“ – co bych si vyčarovala, kdybych byla čarodějnice (rozvoj fantazie, jemné motoriky)
 • „vaříme lektvar“ – rozvoj paměti, slovní zásoby, představivosti, hrubé motoriky)
 • „čarodějnický rej“ – pohybová cvičení

 

VV a PV na daná témata, individuální logopedie

AKTUALITY

Žáci přijati do 1. třídy pro školní rok 2018/2019
16/04/2018
více
Kurz sluchové stimulace dle dr. Johannsena
02/04/2018
více
Vánoční přání
18/12/2017

Škola Výmolova vám všem přeje krásné a klidné vánoční svátky a do nového roku 2018 hodně zdraví, štěstí a pohody. 

více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE