Archív

ZÁŘÍ - „Do školky se těšíme,

s radostí sem běžíme“

 

Hola, školka volá

 • přivítání dětí ve školce
 • představení nových kamarádů
 • seznámení se s prostředím školky, značkou, školou, okolím
 • známe jména (svá, spolužáků, učitelů)
 • společná pravidla (oslovování, vítání, loučení, žádání o pomoc, poděkování, respektování, máme se rádi, udržování pořádku, hygiena…)
 • VV – můj kamarád

Moje rodina

 • jméno, příjmení, věk
 • jména rodičů, sourozenců, domácích mazlíčků
 • povolání rodičů, zájmy, záliby
 • chování v rodině, pomoc rodičům, domácí práce
 • VV – rodina

Můj dům, můj hrad

 • kde bydlím já, kde bydlíš ty (adresa, popis)
 • rozdíl v pojmech město, vesnice
 • rozšiřování slovní zásoby (dům, panelák, vila, chata, ložnice, dětský pokoj…)
 • jemná motorika – domeček jedním tahem
 • VV – můj dětský pokoj

Doprava

 • poznávání dopravních prostředků (prostředky v okolí bydliště)
 • kde se prostředky pohybují
 • učíme se vlevo, vpravo, před, za
 • základní dopravní značky, semafor pro chodce a pro auta, přechod pro chodce
 • bezpečné a slušné chování
 • PV, VV na dané téma

Výtvarná, pracovní, rozumová, dramatická výchova na daná témata.

Logopedie

 • individuální u školní logopedky
 • skupinová ve třídě

AKTUALITY

Pražský logopedický den 2017
13/09/2017

Pražský logopedický den 2017 - konference k problematice dítěte s narušenou komunikační schopností ve vzdělávání 

více
Zápis MŠ - výsledky
12/05/2017

Výsledky žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání. 

více
Zápis ZŠ - výsledky
05/05/2017

Výsledky žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání. 

více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE