Archív

ZÁŘÍ - „Do školky se těšíme,

s radostí sem běžíme“

 

Hola, školka volá

 • přivítání dětí ve školce
 • představení nových kamarádů
 • seznámení se s prostředím školky, značkou, školou, okolím
 • známe jména (svá, spolužáků, učitelů)
 • společná pravidla (oslovování, vítání, loučení, žádání o pomoc, poděkování, respektování, máme se rádi, udržování pořádku, hygiena…)
 • VV – můj kamarád

Moje rodina

 • jméno, příjmení, věk
 • jména rodičů, sourozenců, domácích mazlíčků
 • povolání rodičů, zájmy, záliby
 • chování v rodině, pomoc rodičům, domácí práce
 • VV – rodina

Můj dům, můj hrad

 • kde bydlím já, kde bydlíš ty (adresa, popis)
 • rozdíl v pojmech město, vesnice
 • rozšiřování slovní zásoby (dům, panelák, vila, chata, ložnice, dětský pokoj…)
 • jemná motorika – domeček jedním tahem
 • VV – můj dětský pokoj

Doprava

 • poznávání dopravních prostředků (prostředky v okolí bydliště)
 • kde se prostředky pohybují
 • učíme se vlevo, vpravo, před, za
 • základní dopravní značky, semafor pro chodce a pro auta, přechod pro chodce
 • bezpečné a slušné chování
 • PV, VV na dané téma

Výtvarná, pracovní, rozumová, dramatická výchova na daná témata.

Logopedie

 • individuální u školní logopedky
 • skupinová ve třídě

ŘÍJEN - „Na zem jablka padají,

ptáci křídla zdvihají.“

 

Plody podzimu, podzim na poli a zahradě

 • co se děje v tomto období na poli a na zahradě
 • plodiny sklízené na podzim
 • rozeznáváme druhy ovoce a zeleniny (těžší - lehčí, menší - větší, počítání)
 • co s plody děláme, jak je skladujeme
 • proč plody konzumujeme
 • rozvoj slovní zásoby + opakování, osvojování, vytleskávání, artikulování, odezírání
 • VV, PV, rozvíjení jemné motoriky

 

„Malíř“ podzim (barvy a znaky podzimu)

 • orientace v čase - podzim
 • změny související s podzimem
 • specifika podzimu podle prostředí, ve kterém bydlíme (město-vesnice)
 • barvy-míchání barev, vytváření nových odstínů
 • pozorování a popis měnící se přírody v okolí naší školy
 • rozvoj slovní zásoby+ opakování, osvojování, vytleskávání, artikulace, odezírání
 • VV,PV(využití darů barevné přírody)

 

Lidské tělo, zdravé stravování

 • seznámení se s lidským tělem
 • pojmenovávání částí těla - rozvoj slovní zásoby
 • učíme se starat o své zdraví v podzimním období
 • jak chráníme tělo před nemocí, úrazem
 • vhodné oblečení, otužování, vitamíny, jídelníček
 • slova opačného významu (zdravý - nemocný, teplý - studený, dobrý - špatný…)
 • VV, PV, cvičení na rozvoj jemné i hrubé motoriky

 

Moje smysly, zdravé zoubky

 • osvojování pojmů-sluch, zrak, čich, hmat, chuť
 • praktická cvičení, hry, ochutnávání=poznávání
 • jak a proč si čistíme zoubky
 • exkurze na střední školu (seznámení s prací zubních laborantů)
 • VV, PV, rozvíjení jemné motoriky

 

LISTOPAD - „Děti už jdou pouštět draky,

vem si svetr a pojď taky.“

 Les, pole a jeho obyvatelé

 • -   lesní a polní zvířátka, příprava na zimu
 • -   stromy a keře v lese, lesní plody (nové pojmy: kořeny, kmen, koruna, opadavé stromy)
 • -   jak se chováme v lese
 • -   sběr šišek a jiných lesních přírodních materiálů (výroba lesa)
 • -   vycházky a pozorování změn

 

Draku, draku, vyleť výš (není drak jako drak)

 • -   podzimní počasí (mraky, déšť, vánek, vítr, vichřice…)
 • -   jednoduché geometrické tvary
 • -   jednoduchá homonyma (drak-drak, koruna-koruna, větrník-větrník…)
 • -   upevnění nových znalostí pomocí pohybových her, rozumových a motorických cvičení
 • -   pouštění draka

 

Pohádkový týden

 • -   jak se chováme ke knihám
 • -   druhy knih, význam slov spisovatel-ilustrátor, knihkupectví -knihovna, kniha-časopis…
 • -   pohádkové postavy, oblíbené pohádky, dramatizace
 • -   procvičení pojmů -vedle knihy, na knize, v knize…
 • -   rozsypaná písmenka
 • -   návštěva knihovny Prahy 5

 

Šaty dělají člověka

 • -   oblečení na různé příležitosti dle věku, pohlaví
 • -   oblečení dle ročních období
 • -   materiály a upevnění pojmů tenký, hrubý, chlupatý, jemný, pletený…
 • -   procvičení jemné motoriky: navlékání, skládání, zavazování, provlékání, šití
 • -   pohádka „ Krtek a kalhotky“

 

Prosinec - „Hurá, hurá po roce,

jsou tu zase Vánoce“

Přišel k nám Mikuláš

- zdobení vánočního stromku, postupná výzdoba třídy a prostor MŠ
- PV, VV - čert, Mikuláš nebo anděl, porovnávání vzhledu, vlastností, rozdíl nebe a peklo
- čertí honička
- návštěva čerta, Mikuláše a anděla (přečtení prohřešků i pochval, předání Mikulášského balíčku)
- akce v Městské knihovně Prahy 5- seznámení s pohádkou „Hrnečku vař!“, dramatizace
- návštěva vánočního trhu na Andělu
- adventní čas-výroba věnce

Vůně Vánoc
- Vánoce a jejich symbol, tradice u nás a v zahraničí
- příprava na školní trhy- nakupujeme, tvoříme, pečeme
- účast na školních vánočních trzích (prodej výrobků, slaného či sladkého pečiva, chlebíčků…)
- dopis pro Ježíška

Čas Vánoc
- výroba dárečku pro rodiče
- toulky adventní Prahou
- třídní Ježíšek - rozkrajování jablíček (objasnění hvězdičky), pouštění lodiček z ořechových skořápek, „Štěstíčka“, překvapení pod stromečkem

 

Tematický měsíční plán – Leden

„Padá sníh, padá sníh,

pojedeme na saních.“

 

Povánoční čas, Tři králové

- vyprávění zážitků z Vánoc, splnila se naše přání?

-VV-dárky od Ježíška

-časová posloupnost

-Tři králové (význam, symbolika, tradice)

-PV – Tříkrálová koruna

 

Předměty a jejich vlastnosti

-různost materiálů(dřevo, plast, látka…)

-třídění, využití předmětů

-pojmenuj, co vidíš(rozvoj slovní zásoby)

-základní antonyma (malé-velké, měkké-tvrdé, teplé- studené…)

-procvičování paměti a postřehu pomocí Kimových her

-osvojování základních předložek(před, za, nad, pod, v)

-VV,PV,TV vztahující se k tématu

 

Svět plný tvarů

-seznámení se základními geometrickými tvary, tvary kolem nás

-připodobnění tvarů k reálným předmětům (okno, míč, knížka apod.)

-PV-obrázky pomocí tvarů:tvořivost, hravost, fantazie, jemná motorika

-hrátky s číselnou řadou

 

Radovánky paní Zimy, zimní sporty

-poznávání zimních sportů a aktivit

-oblečení, vybavení na zimní sporty

-bezpečnost na ledu, sněhu (pokus s ledem)nejen při sportování

-vyzkoušení zimních sportů „na vlastní kůži)

-VV,PV,TV na dané téma

 

Tematický měsíční plán – Únor

„Klouzačka je zmrzlá louže,

po které se bezva klouže“

 

Každý je jiný (přirozená různost lidí)

-individuální charakteristiky (popis sebe sama, kamaráda…)

-rozmanitost lidského světa (národy, kultury…)

-společenské role (dítě, dospělý, rodič, učitel, role daná na základě pohlaví či zaměstnání)

-dorozumívání mezi lidmi(zvuk, gesto, řeč, slovo, číslo, symbol, sdělování-kniha, divadlo, film)

-opakování základních antonym (malý- velký, hubený- tlustý, hodný- zlobivý…)

-VV-kresba sebe sama

 

Ten dělá to a ten zas tohle

-řemesla, povolání, zaměstnání

-upevňování znalostí formou dramatizace

-pracovní nástroje, pomůcky, předměty (přiřazování, pojmenovávání)

-vlastnosti lidí(psychické, fyzické, schopnosti, dovednosti, city dané pohlavními rozdíly)

-rozvoj slovní zásoby

-VV, PV, grafomotorická cvičení

 

  Masopustní a karnevalový čas

-seznámení s lidovým svátkem-„tučný čtvrtek“, „masopustní neděle“, „úterní maškaráda“, „popeleční středa“

-tradiční masky masopustu (kobyla, medvěd vedený na řetězu medvědářem…)

-rozvoj slovní zásoby:

1)„zabíjačka“(co je to, kdo byl na zabíjačce, výslužka, jelítka, jitrnice, škvarky, ovar…)

2) „půst“(doba trvání, povolená a zakázaná jídla)

-rozdíl mezi masopustem a karnevalem

-masopustní pranostiky

-VV, PV-výroba masek, modelování masopustních pochoutek

-28. 2. 2018-školní karneval

 

 Tematický měsíční plán – Březen

 „Zimo, zimo, už jdi pryč,

vykvetl nám petrklíč.“

 

Roční období, časová posloupnost

 • řazení obrázků posloupnosti: rozvíjení samostatného vypravování, myšlení a fantazie
 • rozvoj poznatků o základních přírodních jevech: určování počasí
 • znaky daných ročních období: příroda, oblečení, výživa
 • co je součástí přírody, co vytvořil člověk
 • zdravé cvičení: uvolňovací, protahovací a dechová cvičení

 

Od semínka k rostlince

 • setí semínek, co potřebují k růstu: pozorování růstu
 • blíží se jaro: první znaky jara, všímání si změn v přírodě, rozmanitostí rostlin, barevnosti květin
 • poznávání jarních květin: rozvoj slovní zásoby
 • proč rostliny v přírodě neničíme
 • PV, VV na dané téma

 

Domácí zvířata a jejich mláďata

 • domácí mazlíčci: které máme doma, proč je máme, jak se o ně staráme, co potřebují k životu…
 • zvířátka na dvorku, ustájená zvířátka: pohyb, vzhled, způsob života
 • význam zvířátek pro citový život člověka a jeho obživu
 • jaký užitek nám dávají: maso, vajíčka, peří, vlna, kůže…
 • seznámení se s nebezpečím při setkání s cizími zvířaty
 • grafomotorická, logopedická a pohybová cvičení na dané téma

 

Hody, hody doprovody

 • Velikonoční zvyky a tradice: týden před Velikonocemi- modré pondělí, žluté úterý, škaredá středa, zelený čtvrtek, velký pátek, bílá sobota, velikonoční neděle a pondělí
 • symboly: pomlázka, prostřený stůl, pokrmy a vajíčko jako symbol plodnosti, úrodnosti, narození, návratu jara…
 • pohybové hry: Honička s vajíčkem, Vajíčka se kutálejí…
 • PV, VV: výrobky na školní prodejní výstavu

 Tematický měsíční plán – Duben

 „Já sluníčko čaruji,

pěknou duhu maluji“

Hrajeme si na školu

 • procvičování smyslového vnímání, časové a prostorové orientace
 • rozvíjení jemné i hrubé motoriky
 • upevňování matematických představ a hlásek
 • trénování paměti a pozornosti formou her
 • návštěva 1. třídy a školní družiny

Planeta Země (světadíly, lidé, moje město)

 • získání povědomí o existenci národů a kultur jiných zemí (pevniny a světadíly- lidé různých barev, tolerance, přátelství…)
 • osvojení si základních poznatků o planetě Zemi a vesmíru (pohyb Země, měsíc a jeho fáze, sluneční soustava)
 • různorodost přírody (pouště, pralesy, velehory, věčný sníh) a rozmanitost zvířat a rostlin na celém světě
 • kosmos (kosmonauti, kosmické lodě)
 • vytváření časových představ – noc a den, celý rok

Den Země (ochrana životního prostředí)

 • osvojování si poznatků o přírodě a o životním prostředí
 • voda na Zemi (koloběh vody, její vlastnosti, výskyt ve volné přírodě, význam čistoty vod a význam pro život, nebezpečí vody pro člověka-síla vody)
 • vzduch (vlastnosti, význam pro život), dechová cvičení, pozorování čistoty vzduchu (praktický pokus se sklenicemi)
 • jak chráníme přírodu (odpadky, znečišťování potoků, hluk, ničení rostlin a lesa, pomoc zvířatům, rozdělávání ohně…)
 • hlavní znaky zemského povrchu (hlína, písek, kámen – hmatová cvičení)

Čáry a kouzla

 • seznámení se s lidovým svátkem „pálení čarodějnic“ a historií této tradice
 • pochopení symbolu dobra a zla
 • „čaruji kresbou“ – co bych si vyčarovala, kdybych byla čarodějnice (rozvoj fantazie, jemné motoriky)
 • „vaříme lektvar“ – rozvoj paměti, slovní zásoby, představivosti, hrubé motoriky)
 • „čarodějnický rej“ – pohybová cvičení

 

VV a PV na daná témata, individuální logopedie

 

Tematický měsíční plán – Květen

Drobné modré kytičky,

pozvou na med včeličky


Rozkvetlá louka a zahrada

květiny na loukách a zahradách – jména rostlin, léčivé – jedovaté, práce na zahradě

poznávání květin zrakem, čichem, hmatem na procházce

hmyz – beruška, housenka, včelka, cyklus motýla…

více, méně, stejně – význam matematických symbolů, řazení předmětů dle velikosti

Moje maminka

rozvoj pocitu sounáležitosti s rodinou – hra“ Na rodinu“, chování v rodině, její členové

povídání o mamince – jaká je naše maminka, co dělá, jak mamince pomáhám, co vše pro nás maminka dělá, kreslení maminky

hra s písmenky – psaní jména maminky

cviky, které napodobují činnost maminek – vaření, žehlení, řízení auta…

Den matek - význam svátku, výroba dárečku

Živly, které tvoří svět (voda, vzduch, země, oheň)

voda - důležitost, potřeba, využití, poznávání vody dle teploty a chuti, barvení vody, pára, voda, led…

vzduch -vánek, vítr, vichřice, tornádo - dechová cvičení

země - prozkoumání přírodnin zrakem, hmatem, co v půdě žije, co v ní můžeme najít, počítání s kamínky

oheň – důležitost – teplo, ochrana, světlo, pokus s ohněm a kyslíkem, požár

Sportujeme rádi

rozvíjení pohybových dovedností – chůze, běh, přeskakování

procvičování obratnosti, odvahy a rovnováhy

letní olympiáda- pohybové hry a soutěže

školní Dětský den


VV a PV na daná témata, individuální a skupinová logopedie

AKTUALITY

Pražský logopedický den 2018
14/09/2018

Konference Pražský logopedický den 2018

více
Krásné prázdniny
29/06/2018

Všem dětem, rodičům i zaměstnancům naší školy přejeme krásné prázdniny a těšíme se na setkání 3. září 2018. 

Zápis do MŠ
10/05/2018
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE