Aktuality

 

Září

 

Já a ty, to jsme my

 

- vhodnou organizací a laskavým přijetím usnadnit novým dětem vstup do MŠ

- pomoci dětem a rodičům orientovat se v novém prostředí

- vést děti k navazování kontaktů mezi sebou navzájem

- vést děti ke spolupráci s ostatními a učitelkou

 

Témata

 

Já a moji kamarádi

- znalost vlastní značky, jména kamarádů ve třídě, jména učitelek

- prostory v MŠ, název a účel místnosti

- rozlišování MŠ – domov, co děláme v MŠ, co děláme doma

 

Já a moje rodina

- jméno, příjmení, věk, bydliště, jména sourozenců a rodičů

- rodinné vztahy: maminka, tatínek, sestra, bratr...

- rodinný strom života

- domácí mazlíčci

 

Tady jsem doma

- místo bydliště, znalost názvů místností a jejich účel k používání – kuchyň, dětský pokoj, ložnice...

- předměty denní potřeby a jejich používání, kam patří (místnosti – stolování, kuchyň, jídelna)

- jak doma pomáhám rodičům, jak si hraji

 

Bajky

- vysvětlení různých vlastností

- pochopit důležitost vzájemné pomoci a tolerance

- pomáháme kamarádům

- zázračná slovíčka

 

Výtvarné, pracovní, hudební a dramatická výchova na daná témata

 

Logopedie

- individuální logopedie u školního logopeda

- pravidelné skupinové logopedické chvilky ve třídě

AKTUALITY

Pražský logopedický den 2018
14/09/2018

Konference Pražský logopedický den 2018

více
Krásné prázdniny
29/06/2018

Všem dětem, rodičům i zaměstnancům naší školy přejeme krásné prázdniny a těšíme se na setkání 3. září 2018. 

Zápis do MŠ
10/05/2018
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE