Archív

Květen

Byl pozdní večer - první máj, večerní máj byl lásky čas

- učíme se pravidla společného soužití mezi vrstevníky i v rodině

- zajímáme se o druhé, jsme otevření k aktuálnímu dění

- samostatně řešíme problémy, ty náročnější s oporou a pomocí dospělého

 

Témata

 

Moje rodina, máma, táta, sourozenci

- pojmenovávání členů rodiny – s kým bydlím

- rodinné vztahy – sourozenci, bratranec/sestřenice, teta/strýc...

- kde společně bydlíme

 

Maminka má svátek

- maminka, má důvěrná osoba

- povídání o dni matek a jeho důležitosti

- výroba dárku/přáníčka

 

Pohádka O šípkové Růžence

- poslech, porozumění textu

- společný rozbor

- dramatizace pohádky

 

Letní sporty

- bezpečnost při sportování

- rozdělení sportů na zimní a letní

- sporty ve vodě X sporty na suchu

- atletické závody

 

Výtvarná, pracovní, dramatická, hudební výchova na dané téma

 

Logopedie

- každodenní logopedické chvilky ve třídě

- skupinová logopedie

- individuální logopedie se školní logopedkou

 

1.5. - státní svátek

7.5. - ředitelské volno

8.5. - státní svátek

 

Duben

 

Fialkami voní háje, kdo dřív přijde, natrhá je

 

- rozvíjet estetické cítění, smysl pro krásu a ladnost barev

- rozvíjet poznatky o změně v ročním období

- rozvíjet komunikační schopnosti - samostatně vyjadřovat své myšlenky, komunikovat, vést k dialogu

 

Témata

 

Bez práce nejsou koláče

- poznáváme profese dospělých, kde pracují rodiče

- význam práce pro společnost

- čím chci být, hrajeme si na...

 

Barevná popelnice

- třídění odpadu, učíme se třídit

- barevná popelnice, kam co patří

- materiál, který známe

- ochrana životního prostředí

 

Změny v přírodě

- barvy v přírodě

- druhy květin

- zvířata, mláďata

 

Pohádka Dobrý den, těší mě, já jsem duben

- poslech pohádky, porozumění textu, společný rozbor

- druhy stromů a keřů

- složení slov z písmen

 

Výtvarná, pracovní, hudební a dramatická výchova na dané téma

 

Logopedie

- individuální logopedie u školní logopedky

- každodenní logopedické chvilky a skupinová logopedie ve třídě

 

2. 4. - Velikonoční pondělí

30. 4. - ředitelské volno

1. 5. - státní svátek

 

 

 Březen

K sněžence se v chladném lese ještě sem tam vločka snese

- volání sluníčka

- podporujeme přátelství

- posilujeme radost z objeveného

- rozvíjíme poznatky o přírodě

Témata

Probouzení jara, zvířat, květin

- pokus s rostlinami - klíčení semen

- sadba osení

- jaro v trávě - tématický projekt

- vítání ptáčků

Pohádka Sněženka si povídá s bledulkou

- poslech pohádky, porozumění textu, rozbor

- povídání o jarních květinách

Příprava k zápisu

- opakování barev, číslic, písmen

- časová posloupnost

- třídění obrázků podle témat

- posilování rozumových dovedností - jméno, adresa, věk, co dělají rodiče...

Velikonoce

- seznámení se zvyky a obyčeji Velikonoc

- výzdoba třídy

- příprava na velikonoční jarmark

Výtvarná, pracovní, hudební a dramatická výchova na dané téma

Logopedie

- individuální logopedie u školní logopedky

- každodenní logopedické chvilky ve třídě, skupinová logopedie s paní učitelkou

29. a 30. 3. - velikonoční prázdniny

2.4. - velikonoční pondělí

 

 

 

Únor

Maškary k vám přišly, hej, začal masopustní rej

 • projevovat citlivost a ohleduplnost k druhým
 • rozpoznávání nevhodného chování
 • vnímání nespravedlnosti, ubližování a agresivitu

Témata

Pohádka Popelka

 • poslech pohádky, porozumění textu, společný rozbor
 • převlékání za princezny

Čepice a rukavice, nebude nám zima více

 • pojmenování a rozlišení oblečení, materiál
 • kdy si co oblečeme (léto – plavky, zima – rukavice)
 • oblečení pro sportovce a pro olympijské sporty

Masopustní karneval

 • vyprávění o zvycích a maskách na karnevalech
 • vytváření masek
 • karneval ve škole

Výtvarná, pracovní, hudební a dramatická výchova na dané téma

Logopedie

 • individuální logopedie u školní logopedky
 • každodenní logopedické chvilky a skupinová logopedie ve třídě

2.2. - pololetní prázdniny

5. – 11.2. – jarní prázdniny

 

 

 

Leden

V lednu, za pec si sednu

 • rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky
 • osvojovat si poznatky o tělovýchově a sportu
 • podělit se o hlavní pozici ve hře

Témata

Pohádka Doktor našich lesů

 • poslech pohádky, porozumění textu, společný rozbor
 • učení o preventivním léčení stromů

Zimní hry a sporty

 • radovánky na sněhu (boby, sáně, ledová klouzačka)
 • druhy sportů, pojmenování + dramatizace
 • zimní olympiáda + využití medií ke shlédnutí

Příroda v zimě

 • charakteristické změny v přírodě
 • různé skupenství vody (voda – námraza, led, rampouch, sníh…)
 • krmení zvířátek (ptáčci – rozvěšování lojových koulí, sypání do krmítek)
 • zimní oblečení

Lidské tělo, zdraví a životní styl

 • zdravá/nezdravá strava, kdo je to vegetarián, vegan
 • návštěva střední školy – asistent zubního technika
 • seznamování s prací zdravotníků, se zdravotnickým zařízení
 • pojmenování částí lidského těla, chápat vývoj člověka a jeho odlišnosti

Výtvarná, pracovní, hudební a dramatická výchova na dané téma

Logopedie

 • individuální logopedie u školní logopedky
 • každodenní logopedické chvilky a skupinová logopedie ve třídě

 

 

 

Prosinec

Půjdem spolu do Betléma

 • seznamování se světem lidí, kultury
 • posilování kladného sociálního vztahu k ostatním lidem
 • získávat poznatky o různých tradicích – Vánoce, svátky radosti, vánoční stromeček

Témata

Pohádka Jak přišel Makový mužíček na svět

 • poslech pohádky, porozumění textu, společný rozbor
 • učení skromnosti o Vánocích – sociální rozdíly mezi lidmi

Mikuláš naděluje

 • příprava na Mikuláše
 • vyprávění o mikulášských tradicích
 • příprava na prodejní trhy + prodej
 • Mikulášská nadílka

Vánoční chvíle

 • výzdoba třídy, zdobení vánočního stromečku
 • vyprávění o vánočních zvycích a tradicích, poslech a zpívání koled
 • tajná vánoční přání – dopis Ježíškovi
 • třídní vánoční besídka
 • přáníčka pro rodiče

Výtvarná, pracovní, hudební a dramatická výchova na dané téma

Logopedie

 • individuální logopedie u školní logopedky
 • každodenní logopedické chvilky a skupinová logopedie ve třídě

Vánoční prázdniny: 23.12. 2017 – 2.1. 2018

6.12. – školní mikulášská besídka

13.12. – prodejní trhy celé MŠ

20.12. – třídní vánoční besídka

 

 

Listopad

Podzime, podzime, už zas nosíš deště

 • hraní rolí v dramatizacích
 • napodobování pohybu podle vzoru
 • projevovat zájem o knížku

Témata

Pohádka O nespokojeném havranovi

 • poslech pohádky, porozumění textu, společný rozbor
 • společné řešení problémů – rozpoznávání dobra a zla

Zvířátka půjdou spát

 • jak se zvířata připravují na zimu
 • ježkův jídelníček
 • rozlišování lesních živočichů
 • co dělají motýlci a mravenci

Jak se mění počasí

 • charakteristika počasí
 • co umí vítr (pouštění draka)
 • déšť (pokus s vodou)

Barevný týden

 • barevné změny v přírodě
 • proč ze stromů padá listí a jakou má barvu
 • barvy a jejich odstíny
 • pondělí 6.11. – zelená
 • úterý 7.11. – hnědá
 • středa 8.11. – modrá
 • čtvrtek 9.11. – červená
 • pátek 10.11. – bílá

Výtvarná, pracovní, hudební a dramatická výchova na dané téma

Logopedie

 • individuální logopedie u školní logopedky
 • každodenní logopedické chvilky a skupinová logopedie ve třídě

Státní svátek 17.11.

 

Říjen

Už krásný podzim podává jablka sladká, voňavá

 

 • úspěšně navazovat kontakty s ostatními dětmi a dospělými
 • rozvíjet kladné kamarádské vztahy, vnímat druhého, umět se chovat ohleduplně
 • souvisle a srozumitelně se vyjadřovat
 • formulovat otázky, vyjádřit své přání a učit se nová slova

Témata

Pohádka Jablko

 • poslech pohádky, porozumění textu, společný rozbor
 • společný rozbor spolupráce s kamarády, společné řešení problémů
 • dramatizace

Podzim a jeho proměny - znaky podzimu

 • pozorování přírody, barevné změny v přírodě
 • rozlišování listnatých a jehličnatých stromů
 • plody stromů a keřů, jejich užitek

Podzimní sklizeň poznáváme a ochutnáváme ovoce a zeleninu

 • druhy ovoce a zeleniny
 • rozlišování podle vzhledu, barvy, chutě, vůně
 • význam ovoce a zeleniny pro zdraví člověka

Výtvarná, pracovní, hudební a dramatická výchova na dané téma

Logopedie

 • individuální logopedie u školní logopedky
 • logopedické chvilky a skupinové logopedie ve třídě

Podzimní prázdniny: 26. a 27. 10 2017

 

Září

Moje školka a noví kamarádi

 

 • přivítat všechny děti MŠ,
 • připravit snadný vstup do kolektivu novým dětem
 • pomoci dětem a rodičům orientovat se v novém prostředí
 • vést děti k navazování kontaktů mezi sebou navzájem a spolupráci s učitelkou
 • posilovat sociální chování ve vztahu k druhému v dětské herní skupině a ve škole

Témata

Já jsem Vojta a kdo jsi ty?

 • jména kamarádů ve třídě
 • jména učitelek
 • spolupráce s kamarády při hře

To je moje školka

 • znalost vlastní značky
 • kam ukládám hračky
 • prostory v MŠ
 • exkurze po škole

Pohádka Boudo, budko

 • poslech pohádky, porozumění textu, společný rozbor
 • navazování kontaktů, vztah k druhému
 • spolupráce s kamarády, společné řešení problémů

Tady jsem doma, tady jsem rád

 • místo bydliště
 • rozlišování místností a jejich názvů
 • předměty denní potřeby s jejich používání a kam patří

Výtvarná, pracovní, hudební a dramatická výchova na dané téma

Logopedie

 • představení nové školní logopedky
 • diagnostika nových dětí u školní logopedky
 • individuální a skupinová logopedie
 • logopedické chvilky ve třídě

 

Červen

My děti máme svátek

 

 • seznamování se se světem lidí, kultury a umění
 • osvojování si základní poznatky o světě a životě
 • vytvářet základy pro práci s informacemi – knihy, obrázkový materiál
 • rozvíjet psanou podobu jazyka

Témata

Děti na celém světě

 • všechny děti na světě nežijí v míru
 • všechny děti nemají stejné podmínky – domov, hračky, rodiče…
 • oslava MDD

Pohádka Jak lev zmoudřel

 • poslech pohádky
 • porozumění textu a společný rozbor
 • jaké ještě další exotická zvířata znáš?

Naše krásná Praha

 • poznávání města Prahy
 • významné budovy, kulturní památky
 • vycházka po městě (Anděl, Malá Strana…)

Hurá na prázdniny

 • letní sporty
 • hry a činnosti v přírodě
 • kam pojedu s rodiči
 • slavnostní ukončení školního roku a dárky pro prvňáčky

Výtvarná, pracovní, hudební a dramatická výchova na dané téma

Logopedie

 • individuální a skupinová logopedie u školní logopedy
 • logopedické chvilky ve třídě

Přejeme krásné prázdniny. A s těmi, co u nás ve školce pokračují, se uvidíme v září!

 

Květen

Máme se rádi 

 • vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije
 • upevňovat citové vztahy k rodině
 • vážit si života ve všech jeho formách
 • rozvíjet pocit sounáležitosti – připravit dárek pro maminku

Témata

Moje rodina

 • opakování, upevňování, osvojování adresy a místa bydliště
 • Praha, moje město
 • jména všech členů rodiny

Maminka má svátek

 • proč je maminka člověk, kterému můžu důvěřovat
 • výroba dárku pro maminku
 • nácvik básničky
 • jak mamince pomáháme

Pohádka O neposlušných kůzlátkách

 • poslech pohádky
 • porozumění textu a společný rozbor

Veselá popelnice – třídění odpadu

 • materiál – z čeho odpad může být
 • barvy popelnic – kam co patří
 • práce s knihou – Veselá popelnice

Doprava

 • dopravní prostředky – druhy, názvy, účel
 • místo pohybu – voda, země, vzduch, podzemí
 • bezpečnost na silnici, jak se chováme na ulici, v dopravním prostředku

Výtvarná, pracovní, hudební a dramatická výchova na dané téma

Logopedie

 • individuální a skupinová logopedie u školní logopedky
 • logopedické chvilky ve třídě

1., 8.5. státní svátek

 

Duben

Hody, hody, doprovody… 

 • rozvíjet pohybové a manipulační schopnosti
 • upevňovat citové vztahy ke svému okolí, k živým bytostem
 • rozvíjet sluchový a mluvený projev dítěte
 • probouzet zájem, zvídavost, soutěživost a učit se prohrávat

Témata

Velikonoce, svátky jara

 • seznámení se zvyky, obyčeji Velikonoce
 • velikonoční výzdoba a výrobky
 • příprava a spoluúčast na školním velikonočním jarmarku

Pohádka O třech prasátkách

 • poslech pohádky
 • porozumění textu a společný rozbor
 • dramatizace pohádky

Poznávání materiálu

 • vnímání různých druhů materiálu všemi smysly (hmat, čich, zrak)
 • co se z čeho vyrábí
 • praktické užití

Příprava k zápisu

 • opakování jména, bydliště
 • barvy, tvary, počítání
 • návštěva základní školy

Výtvarná, pracovní, hudební a dramatická výchova na dané téma

Logopedie

 • individuální a skupinová logopedie u školní logopedy
 • logopedické chvilky ve třídě

13.4. – 17.4. – velikonoční prázdniny

 

Březen

Kuřátko se klube ze skořápky 

 • rozvíjet poznatky o přírodě a jejich změnách následkem ročního období a počasí
 • rozvíjet kladný vztah k živé a neživé přírodě
 • upevňovat citové vztahy ke svému okolí
 • posilovat radost z objeveného, probouzet zájem a zvídavost

Témata

Probouzení jara a zvířat

 • charakterizovat změny v přírodě a jarní počasí
 • probouzení broučků ze zimního spánku
 • vítání ptáků z teplých krajin
 • první jarní kytičky – pojmenování

Pohádka Ošklivé káčátko

 • poslech pohádky
 • porozumění textu a společný rozbor
 • umět se vcítit do druhého, myslet na něj, nedělat rozdíly

Domácí zvířátka a jejich mláďátka

 • charakteristické znaky, jejich názvy, jejich mláďata
 • způsob obživy, užitek pro člověka
 • rozlišování – peří, srst, šupiny
 • péče člověka o zvířata

Ten dělá ten a ten zas tohle…

 • poznávat profese dospělých, význam práce pro společnost
 • kde pracují rodiče, práce zaměstnanců školy
 • čím bych chtěl být, hrajeme si na…
 • pozorujeme práci lidí při práci, exkurze

Výtvarná, pracovní, hudební, dramatická výchova na dané téma

Logopedie

 • individuální a skupinová logopedie u školní logopedy
 • logopedické chvilky ve třídě

13.3. – 17.3. – jarní prázdniny

 

Únor

Vidím, slyším, cítím… 

 • osvojovat si poznatky o těle a pohybových činnostech
 • osvojovat přirozené poznávací city
 • rozvíjet schopnosti a dovednosti, vyjádřit pocity a domy, prožitky
 • pochopit ze čteného textu dobro a zlo

Témata

Pohádka - Červená Karkulka

 • poslech pohádky
 • porozumění textu, společný rozbor
 • dramatizace

Lidské tělo

 • charakteristické znaky lidského těla, části těla a jejich funkce
 • znát pět smyslů, zrak, sluch, čich, hmat, chuť (využití pohádky)
 • hygiena, předměty osobní hygieny

Masopust

 • zvyky
 • vyprávění o maskách, karnevalech
 • dětský karneval ve škole

Šaty dělaj člověka

 • umět pojmenovat a znát oblečení
 • oblékáme se podle ročního období
 • kde oblečení nakupujeme, z čeho se vyrábí a kdo ho šije

Výtvarná, pracovní, hudební, dramatická výchova na dané téma

Logopedie

 • individuální a skupinová logopedie u školní lodopedky
 • logopedické chvilky ve třídě

3.2. pololetní prázdniny

22.2. karneval

 

Leden

Maruška šla pro jahody… 

 • rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky, osvojovat si poznatky o tělovýchově a sportu
 • umět se vcítit do druhého, myslet na něj, podělit se, podělit se o hlavní pozici ve hře
 • umět se podělit o novou vánoční hračku, spolupracovat, kamarádit, respektovat ostatní

Témata

Vánoční zážitky

 • práce se zážitkovým deníkem – vyprávění o Vánocích
 • kreslení vánočních dárků
 • námětové hry s novými hračkami

Pohádka O dvanácti měsíčkách

 • poslech a dramatizace pohádky
 • porozumění textu, společný rozbor
 • popis a znaky jednotlivých měsíců, roční období

Zimní hry a sporty

 • poznávání, rozlišování a pojmenování zimních her a sportů
 • radovánky na sněhu
 • netradiční zimní sporty a olympijské hry
 • Příroda v zimě
 • pozorování zimní přírody, změn, barev
 • co dělají zvířata v zimě
 • výroba ptačího krmení

Výtvarná, pracovní, hudební, dramatická výchova na dané téma

Logopedie

 • individuální a skupinová logopedie u školní logopedky
 • logopedické chvilky ve třídě

 

Prosinec

Mikuláš ztratil plášť 

 • seznamování se světem lidí, kultury
 • rozvíjet schopnost vytvářet a upevňovat citové vztahy k rodině i ke svému okolí
 • posilování kladného sociálního vztahu k ostatním lidem
 • získávat poznatky o různých tradicích – Vánoce, svátky radosti, vánoční stromeček
 • rozvíjet kulturně estetické dovednosti, dále výtvarné, hudební, dramatické a pohybové
 • rozvíjet u dětí samostatnost, zručnost a snahu dokončit práci

Témata

Mikuláš ztratil plášť

 • mikulášská nadílka
 • vyrábění vánočních výrobků na školní trh
 • prodej ve školním vánočním stánku

Vánoční chvíle

 • výzdoba třídy
 • zdobení vánočního stromečku
 • vyprávění o zvycích a tradicích
 • poslech a zpívání koled
 • vánoční besídka
 • tajná vánoční přání – dopis Ježíškovi
 • přáníčka a překvapení pro rodiče

Pohádka – O perníkové chaloupce

 • poslech pohádky
 • porozumění textu, společný rozbor
 • ochutnávka perníčků

 Výtvarná, pracovní, hudební, dramatická výchova na dané téma

Logopedie

 • individuální a skupinová logopedie u školní logopedy
 • logopedické chvilky ve třídě

 

AKTUALITY

Krásné prázdniny
29/06/2018

Všem dětem, rodičům i zaměstnancům naší školy přejeme krásné prázdniny a těšíme se na setkání 3. září 2018. 

Zápis do MŠ
10/05/2018
více
Sbírejte žetony v obchodech TESCO a podpořte MTD
04/05/2018
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE