SPC poskytuje podle dohody: 

 • služby v terénu (v rodině, ve škole...)
 • služby v kmenové pracovně SPC
 • telefonické informace

 

Odborné aktivity SPC jsou určeny: 

 • dětem a jejich rodinám
 • učitelům a vychovatelům
 • širší veřejnosti

 

Práce SPC zahrnuje:

Standardní činnosti:

 • depistáž a evidenci dětí s vadami sluchu 

 • /screeningová audiometrie audiometrem SENTI/
 • péče o děti raného věku
 • speciálně-pedagogická, psychologická a logopedická diagnostika, po dohodě i v terénu
 • reedukace sluchových a řečových vad
 • individuální logopedická péče v SPC, škole, rodině
 • metodika logopedické a výchovné práce se sluchově postiženým dítětem a dětem s kombinovaným postižením (zkušenosti máme zejména s kombinacemi: sluch - autismus, sluch - tělesné postižení, sluch - mentální retardace, sluch - zrakové vady, sluch - dysfázie)
 • metodické vedení učitelů a vychovatelů na školských a sociálních zařízeních, hospitace v kmenové škole
 • pomoc integrovaným žákům při vyhledávání vhodných školských zařízení, pomoc při studiu i v sociální oblasti, individuální plány rozvoje, profesní orientace
 • konzultace o problematice sluchového postižení a s ním související komunikační bariéře
 • poradenská a psychoterapeutická pomoc rodinám
 • zprostředkování dalších služeb pro sluchově postižené
 • půjčování pomůcek a metodických materiálů o sluchové problematice 
 • přednášková a vzdělávací činnost
 • logopedická péči a pomoc neslyšícím rodičům a jejich slyšícím dětem   

 

Nadstandardní činnosti – dle individuální dohody:

 • Videotrénink interakcí
 • Cvičení rodičů s dětmi předškolního věku, spojeno s řečovou terapií
 • Feursteinovo instrumentální obohacování

 

Služby sociální pracovnice SPC:

 • pomoc rodinám při řešení jejich sociálních problémů (při nepříznivé sociální situace v rodině a při zařizování kompenzačních pomůcek)

 

Dle individuální dohody:

 • doprovod na jednání s organizacemi
 • podpora při vyjednávání v zájmu klientů (telefonické či osobní)
 • zprostředkování komunikace mezi organizacemi a klienty (jazykové, kulturní)
 • spolupráce na formulování písemných žádostí o sociální příspěvky, oslovování nadací…

 

Oblast působnosti SPC:

 • Praha a Středočeský kraj

 

AKTUALITY

Pražský logopedický den 2018
14/09/2018

Konference Pražský logopedický den 2018

více
Krásné prázdniny
29/06/2018

Všem dětem, rodičům i zaměstnancům naší školy přejeme krásné prázdniny a těšíme se na setkání 3. září 2018. 

Zápis do MŠ
10/05/2018
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE