Škola Výmolova

Aktuality

Archiv

20 let výročí oboru Zubní technik

Vážení a milí absolventi oboru Asistent zubního technika (dříve oboru Zubní technik),
 
Klikněte na VIDEO V ZJ pro absolventy
 
Klikněte na VIDEO V ZJ pro kolegy a bývalé kolegy v SŠ
 
dovolujeme si vás tímto pozvat na oslavu výročí fungování střední školy pro sluchově postižené obor Asistent zubního technika. Škola, kterou jste absolvovali také vy, oslaví počátkem školního roku 2014/2015 20 let od svého založení.
 
Naše škola se před dvaceti lety stala první odbornou střední školou pro sluchově postižené studenty, na které mohli ukončit své vzdělání maturitní zkouškou. Od počátku svého působení se škola může pochlubit týmem pedagogů a tlumočníků, kteří se v novodobé historii výchovy a vzdělávání žáků se sluchovým postižením zasadili a dodnes zasazují o užívání českého znakového jazyka ve školách pro sluchově postižené.
 
Zveme vás proto na oslavy výročí, které se konají 7. 11. od 13.00 v prostorách radlické školy, ve kterých dnes škola funguje. Během oslav se můžete seznámit s historií oboru Zubní technik / Asistent zubního technika, potkat své bývalé spolužáky, pedagogy a tlumočníky a setkat se s lidmi, kteří se významně zasadili o její vznik nebo svou pedagogickou či tlumočnickou prací přispěli k jejímu dobrému jménu. Ukážeme vám prostory, ve kterých dnes žáci studují, a připravujeme komentovanou výstavu fotografií. Oslavy skončí ve večerních hodinách. V průběhu akce bude podáváno malé občerstvení.
 
Za realizační tým oslav 20letého výročí naší střední školy.
Miroslav Březina a Bc. David Jorda
 

Historie

Obor Asistent zubního technika pro sluchově postižené

Historie tohoto oboru v České republice sahá do roku 1994. Tehdy byl založen jako obor Zubní technik, pětiletý studijní obor zakončený maturitou. Zřizovatelem bylo sice tehdejší Ministerstvo zdravotnictví ČR, ale otci celé myšlenky a realizátory byli prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D. z Institutu pro neslyšící v Berouně a MUDr. Michal Vojnar, stomatolog, otec tří neslyšících dětí.

Střední zdravotnická škola pro sluchově postižené – obor Zubní technik tedy fungovala od roku 1994 v Berouně, v prozatímních prostorách Federace rodičů a přátel sluchově postižených v Hostímské ulici č. 703/0439. Byla internátní a prvním ředitelem školy se stal právě prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D., dnes působící na univerzitě v Olomouci.

Roku 1999 vyšli ze školy první absolventi, neslyšící zubní technici. Lépe řečeno absolventky, zubní techničky. Byly tři! Dnes, po 20 letech, se může naše škola pro sluchově postižené zubní techniky pyšnit již 68 absolventy!

Po ničivých povodních v roce 2002 bylo nutné najít azyl jinde. Škola musela přežít v provizorních podmínkách ještě celý rok, aby se v létě roku 2003 přestěhovala do Prahy 5 – Radlic.

Školní rok 2003/2004 tedy začala škola pod jiným zřizovatelem (Magistrátem hlavního města Prahy) jako součást příspěvkové organizace Speciální školy pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169. První ředitelkou v novém působišti se stala PaedDr. Jana Barešová.

Na základě požadavků Evropské unie na sjednocení ve vzdělávání se od roku 2006 obor Zubní technik restrukturalizoval na obor Asistent zubního technika.

Od roku 2013 je forma prezenčního denního studia oboru Asistent zubního technika pro sluchově postižené zkrácena na čtyři roky.

V současné době je název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5 – Radlice, 150 00. Ředitelkou je Mgr. Věra Pavličková.

Se svolením Pavly Bognerové k použití bakalářské diplomové práce Historie a současnost studijního oboru Asistent zubního technika při Střední škole pro sluchově postižené v Praze- Radlicích, obhájené na Univerzitě Palackého v Olomouci v r. 2014.

Zpracoval: Mgr. Fedor Krajčík.

AKTUALITY

Krizová opatření od 14.10
13/10/2020
více
Povinné zakrývání nosu a úst rouškou od pondělí 14.9.2020 do odvolání.
09/09/2020
více
Pohyb rodičů, žáků a ostatních návštěvníku po budově školy
31/08/2020
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE