Škola Výmolova

Střední škola

Maturitní zkoušky

Při závěrečné maturitní zkoušce musí sluchově postižený student (jak v praktické, tak v teoretické části zkoušky) prokázat srovnatelné znalosti jako student kterékoli jiné střední odborné školy stejného oboru.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

Společná část maturitní zkoušky:

Ústní maturitní zkouška písemná práce a didaktický test 

  • Český jazyk a literatura
  • Anglický jazyk / Matematika
  • Povinně volitelný předmět podle vyhlášky

Profilová část maturitní zkoušky:

Povinná zkouška profilové části maturitní zkoušky

  • z praktické maturitní zkoušky - zhotovování stomatologických protéz
  • z ústní maturitní zkoušky - stomatologická protetika, protetická technologie

Nepovinná zkouška profilové části maturitní zkoušky

  • volitelný předmět

 

Období společné a profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019

HARMONOGRAM státní maturity v jarní období r. 2019

 

 

Podzimní období státní maturity

Společná část MZ

Profilová část MZ

Přihlášení do maturity

3. 12. 2018

 3. 12. 2018

Oznámení termínů DT a PP

do 15. 1. 2019

X

Praktická zkouška

X

23. 4. - 26. 4. 2019

Didaktický test

ČJ - 3. 5. 2019

AJ - 2. 5. 2019

X

Písemná práce

ČJ - 10. 4. 2019

AJ - 11. 4. 2019

X

Výsledek didaktické části

16. 5. 2019

X

Ústní zkouška

27. - 30. 5. 2019

27. - 30. 5. 2019

Rozdávání protokolu a vysvědčení

od 3. 6. 2019

 

Uznání úspěšně vykonané písemné práce z českého jazyka a literatury

Žáci, kteří v jarním zkušebním období maturitní zkoušky 2018 úspěšně vykonali písemnou práci z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní zkoušky (PP z ČJL), ale neukončili řádně poslední ročník vzdělávání a nevznikl jim tedy nárok na konání dalších zkoušek v jarním zkušebním období, se v rámci podání přihlášky k řádnému termínu MZ hlásí k celé komplexní zkoušce z ČJL včetně PP, nebudou ale PP z ČJL v podzimním zkušebním období znovu konat. Žákům bude výsledek této dílčí zkoušky uznán, ale pouze za předpokladu, že úspěšně ukončí závěrečný ročník studia v tomto školním roce. Informaci o možnosti uznání výsledku PP z ČJL bude součástí výpisu z přihlášky žáka.
 


Maturitní zpravodaj 47/2018

 

Zpravodaj je zde k prohlížení.

AKTUALITY

Beseda s Dominikem Haškem
01/04/2019
více
Kritéria přijetí dětí
01/04/2019
více
Celostátní sportovní hry sluchově postižené mládeže
14/03/2019
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE