Škola Výmolova

Střední škola

Maturitní zkoušky

Při závěrečné maturitní zkoušce musí sluchově postižený student (jak v praktické, tak v teoretické části zkoušky) prokázat srovnatelné znalosti jako student kterékoli jiné střední odborné školy stejného oboru.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY POVINNÉ ZKOUŠKY NEPOVINNÉ ZKOUŠKY (žák může zvolit max. 2 zkoušky)
SPOLEČNÁ ČÁST Český jazyk a literatura (didaktický test) cizí jazyk
Anglický jazyk (didaktický test) nebo Matematika (didaktický test) matematika
matematika rozšířující
PROFILOVÁ ČÁST Český jazyk a literatura (písemná práce a ústní zkouška)

Občanská nauka

Somatologie a stomatologie

Informační a komunikační technologie

cizí jazyk (pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk jako nepovinnou zkoušku, koná z tohoto jazyka nepovinnou zkoušku i v profilové části)

Anglický jazyk (písemná práce a ústní zkouška), pokud si žák tento anglický jazyk zvolil ve společné části
Protetická technologie (ústní zkouška)
Stomatologická protetika (ústní zkouška)
Zhotovování stomatologických protéz (praktická zkouška)

 

Informace o maturitních zkouškách

Pozor na změny v organizaci maturitní zkoušky. Podrobné informace k maturitní zkoušce 2021 naleznete na:
https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

 

Maturitní struktura platná od školního roku 2020/2021

Organizace maturitní zkoušky je zde k prohlížení.

Společné ustanovení ke konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro žáky s PUP (SP-2 a SP-3) pro školní rok 2020/2021 naleznete zde.

 


Český jazyk a literatura

Maturitní seznam literárních děl pro školní rok 2020/2021 naleznete zde.

 

Anglický jazyk

Tématické okruhy ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka pro skupinu SP3 naleznete zde.

 


Období společné a profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021

HARMONOGRAM státní maturity pro jarní období r. 2021

Jarní období státní maturity

Společná část MZ

Profilová část MZ

Přihlášení k maturitě

1. 12. 2020

 1. 12. 2020

Oznámení přesných termínů DT

do 15. 1. 2021 - odloženo na 31. 1. 2021 viz dokument z MŠMT

X

Praktická zkouška

X

26. 4. - 29. 4. 2021

Písemná práce

X

ČJ - 21. 4. 2021

AJ - 22. 4. 2021 

Didaktický test

3. 5. - 7. 5. 2021

X

Oznámení výsledků didaktické části

15. 5. 2021

X

Ústní zkouška

31. 5. - 3. 6. 2021

31. 5. - 3. 6. 2021

Rozdávání protokolu a vysvědčení

od 5. 6. 2021

 

Uznání úspěšně vykonané písemné práce z českého jazyka a literatury

Žáci, kteří v jarním zkušebním období maturitní zkoušky 2019 úspěšně vykonali písemnou práci z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní zkoušky (PP z ČJL a AJ), ale neukončili řádně poslední ročník vzdělávání a nevznikl jim tedy nárok na konání dalších zkoušek v jarním zkušebním období, se v rámci podání přihlášky k řádnému termínu MZ hlásí k celé komplexní zkoušce z ČJL včetně PP, nebudou ale PP z ČJL a AJ v podzimním zkušebním období znovu konat. Žákům bude výsledek této dílčí zkoušky uznán, ale pouze za předpokladu, že úspěšně ukončí závěrečný ročník studia v tomto školním roce. Informace o možnosti uznání výsledku PP z ČJL a AJ bude součástí výpisu z přihlášky žáka.
 


Maturitní zpravodaj 53/2020

 

Zpravodaj je zde k prohlížení.

AKTUALITY

4. ledna 2021 začíná vyučování pro žáky mateřské školy a základní školy
03/01/2021
více
°°°VÁNOČNÍ PRÁZDNINY°°° 21. 12. 2020 - 3. 1. 2021
15/12/2020
více
INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 18. 11. 2020
12/11/2020
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE