Maturitní zkoušky

Při závěrečné maturitní zkoušce musí sluchově postižený student (jak v praktické, tak v teoretické části zkoušky) prokázat srovnatelné znalosti jako student kterékoli jiné střední odborné školy stejného oboru.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

Společná část maturitní zkoušky:

Ústní maturitní zkouška písemná práce a didaktický test 

  • Český jazyk a literatura
  • Anglický jazyk / Matematika
  • Povinně volitelný předmět podle vyhlášky

Profilová část maturitní zkoušky:

Povinná zkouška profilové části maturitní zkoušky

  • z praktické maturitní zkoušky - zhotovování stomatologických protéz
  • z ústní maturitní zkoušky - stomatologická protetika, protetická technologie

Nepovinná zkouška profilové části maturitní zkoušky

  • volitelný předmět

 

Období společné a profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018

HARMONOGRAM státní maturity v podzimní období r. 2018

 

 

Podzimní období státní maturity

Společná část MZ

Profilová část MZ

Přihlášení do maturity

25. 6. 2018

 25. 6. 2018

Oznámení termínů DT a PP

do 15. 8. 2018

X

Praktická zkouška

X

28. 8. - 31. 8. 2018

Didaktický test

ČJ - 3. - 7. 9. 2018

AJ - 3. - 7. 9. 2018

X

Písemná práce

ČJ - 3. - 7. 9. 2018

AJ - 3. - 7. 9. 2018

X

Výsledek didaktické části

10. 9. 2018

X

Ústní zkouška

17. 9. 2018

17. 9. 2018

Rozdávání protokolu a vysvědčení

od 19. 9. 2018

 

Uznání úspěšně vykonané písemné práce z českého jazyka a literatury

Žáci, kteří v jarním zkušebním období maturitní zkoušky 2018 úspěšně vykonali písemnou práci z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní zkoušky (PP z ČJL), ale neukončili řádně poslední ročník vzdělávání a nevznikl jim tedy nárok na konání dalších zkoušek v jarním zkušebním období, se v rámci podání přihlášky k řádnému termínu MZ hlásí k celé komplexní zkoušce z ČJL včetně PP, nebudou ale PP z ČJL v podzimním zkušebním období znovu konat. Žákům bude výsledek této dílčí zkoušky uznán, ale pouze za předpokladu, že úspěšně ukončí závěrečný ročník studia v tomto školním roce (tj. nejpozději do 30. června 2018). Informaci o možnosti uznání výsledku PP z ČJL bude součástí výpisu z přihlášky žáka.
 


Maturitní zpravodaj 43/2017

 

Zpravodaj je zde k prohlížení.

AKTUALITY

Pražský logopedický den 2018
14/09/2018

Konference Pražský logopedický den 2018

více
Krásné prázdniny
29/06/2018

Všem dětem, rodičům i zaměstnancům naší školy přejeme krásné prázdniny a těšíme se na setkání 3. září 2018. 

Zápis do MŠ
10/05/2018
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE