Maturitní zkoušky

Při závěrečné maturitní zkoušce musí sluchově postižený student (jak v praktické, tak v teoretické části zkoušky) prokázat srovnatelné znalosti jako student kterékoli jiné střední odborné školy stejného oboru.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

Společná část maturitní zkoušky:

Ústní maturitní zkouška písemná práce a didaktický test 

  • Český jazyk a literatura
  • Anglický jazyk / Matematika
  • Povinně volitelný předmět podle vyhlášky

Profilová část maturitní zkoušky:

Povinná zkouška profilové části maturitní zkoušky

  • z praktické maturitní zkoušky - zhotovování stomatologických protéz
  • z ústní maturitní zkoušky - stomatologická protetika, protetická technologie

Nepovinná zkouška profilové části maturitní zkoušky

  • volitelný předmět

 

Období společné a profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018

HARMONOGRAM státní maturity v jarním období r. 2018

Studenti v řádné zkoušce:

 

 

Studenti v opravné zkoušce:

 

 

Jarní období státní maturity

Společná část MZ

Profilová část MZ

Přihlášení do maturity

1. 12. 2017

 1. 12. 2017

Oznámení termínů DT a PP

do 16. 1. 2018

X

Praktická zkouška

X

23. 4. - 26. 4. 2018

Didaktický test

ČJ - 2. 5. - 9. 5. 2018

AJ - 2. 5. - 9. 5. 2018

X

Písemná práce

ČJ - 11. 4. 2018

AJ - 2. 5. - 9. 5. 2018

X

Výsledek didaktické části

15. 5. 2018

X

Ústní zkouška

21. 5. - 24. 5. 2018

21. 5. - 24. 5. 2018

Rozdávání protokolu a vysvědčení

od 25. 5. 2018

 

Harmonogram ústní zkoušky jednotlivých studentů bude zde k prohlížení v pozdější době.

Seznam členů komise maturitní zkoušky bude zde k prohlížení v pozdější době.

 


Maturitní zpravodaj 39/2016

 

Zpravodaj je zde k prohlížení.

AKTUALITY

Prádninové logopedické dny
13/10/2017

V rámci projektu Koukej, povídám jsme připravili pro děti během podzimních prázdn

více
Pražský logopedický den 2017
13/09/2017

Pražský logopedický den 2017 - konference k problematice dítěte s narušenou komunikační schopností ve vzdělávání 

více
Zápis MŠ - výsledky
12/05/2017

Výsledky žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání. 

více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE