Škola Výmolova

Střední škola

O střední škole

Maturitní obor Asistent zubního technika, kód 53-44-M/03

 

Střední škola pro sluchově postižené je střední odborná škola, která nabízí všem sluchově postiženým absolventům základních škol aj. zájemcům studijní obor Asistent zubního technika. Jedná se o čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou se zákonnou možností prodloužení studia na jeden rok.
  • Poskytujeme žákům kvalitní odborné i všeobecné vzdělání.
  • Škola připravuje žáky v oblasti teoretických vědomostí i praktických dovednosti tak, aby se stali úspěšnými a konkurenceschopnými zubními laboranty na trhu práce.
  • Ve škole vytváříme podmínky pro celoživotní vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě.
  • Rozvíjíme osobnost každého studenta tak, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně a zodpovědně se rozhodovat v otázkách svého soukromého i veřejného života.
Při plnění vzdělávacího programu klademe důraz na formování osobnostních rysů a mravních vlastností studentů. Výchovná a vzdělávací činnost všech pedagogů je zaměřena na rozvoj jejich všeobecné kulturní úrovně, hodnotovou orientaci a postoje. Budujeme pozitivní sociální klima ve škole, vytváříme podmínky pro upevňování pocitu sounáležitosti, vzájemné pomoci i hrdosti.
 
Uplatnění absolventů, získané znalosti a schopnosti a jejich další vzdělávání v oboru Asistent zubního technika:
Absolvent studijního oboru Asistent zubního technika je po absolvování nástupní praxe schopen vykonávat činnost asistenta zubního technika ve všech typech stomatologických laboratoří a také ve specializované laboratoři k výrobě ušních tvarovek. 
Dále má absolvent tohoto oboru možnost pokračovat ve vzdělávání se ve svém oboru na vyšší odborné škole – obor Diplomovaný zubní technik a získat titul DiS., případně se může rozhodnout pro své další vzdělávání na některé z vysokých škol.

AKTUALITY

Nový školní rok začíná v pondělí 4. září 2023.
28/06/2023
Výsledky přijímacího řízení do MŠ
11/05/2023
více
Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku ZŠ
18/04/2023
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE