O střední škole

Maturitní obor Asistent zubního technika, kód 53-44-M/03

 

Střední škola pro sluchově postižené je střední odborná škola, která nabízí všem sluchově postiženým absolventům základních škol aj. zájemcům studijní obor Asistent zubního technika. Jedná se o čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou se zákonnou možností prodloužení studia na jeden rok.
  • Poskytujeme žákům kvalitní odborné i všeobecné vzdělání.
  • Škola připravuje žáky v oblasti teoretických vědomostí i praktických dovednosti tak, aby se stali úspěšnými a konkurenceschopnými zubními laboranty na trhu práce.
  • Ve škole vytváříme podmínky pro celoživotní vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě.
  • Rozvíjíme osobnost každého studenta tak, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně a zodpovědně se rozhodovat v otázkách svého soukromého i veřejného života.
Při plnění vzdělávacího programu klademe důraz na formování osobnostních rysů a mravních vlastností studentů. Výchovná a vzdělávací činnost všech pedagogů je zaměřena na rozvoj jejich všeobecné kulturní úrovně, hodnotovou orientaci a postoje. Budujeme pozitivní sociální klima ve škole, vytváříme podmínky pro upevňování pocitu sounáležitosti, vzájemné pomoci i hrdosti.
 
Uplatnění absolventů, získané znalosti a schopnosti a jejich další vzdělávání v oboru Asistent zubního technika:
Absolvent studijního oboru Asistent zubního technika je po absolvování nástupní praxe schopen vykonávat činnost asistenta zubního technika ve všech typech stomatologických laboratoří a také ve specializované laboratoři k výrobě ušních tvarovek. 
Dále má absolvent tohoto oboru možnost pokračovat ve vzdělávání se ve svém oboru na Vyšší odborné škole – obor Diplomovaný zubní technik a získat titul DiS., případně se může rozhodnout pro své další vzdělávání na některé z vysokých škol.

AKTUALITY

Pražský logopedický den 2018
14/09/2018

Konference Pražský logopedický den 2018

více
Krásné prázdniny
29/06/2018

Všem dětem, rodičům i zaměstnancům naší školy přejeme krásné prázdniny a těšíme se na setkání 3. září 2018. 

Zápis do MŠ
10/05/2018
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE