Škola Výmolova

Střední škola

Projekty

ZÁVĚREČNÉ DOKUMENTY PROJEKTU "JAZYKOVÝ POBYT NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE VELKÉ BRITÁNII"

 

Závěrečný projekt je zde k přečtení.

Deník studentů je zde k přečtení.

 

Videozáznam studentů na jazykovém pobytu na střední škole ve Velké Británii

 

Zpráva o jazykovém pobytu na střední škole ve Velké Británii

18. listopadu 2019 jsme jako studenti s dvěma učitelkami odletěli letadlem do Londýna z Prahy, šli jsme na procházku do Hyde parku, později jsme jeli vlakem do Newbury, tam jsme navštívili školu Mary Hare. Je to velká škola, mají tam různé obory. Byli ochotní nás doprovodit kolem školy, pozvali nás i hrát basketbal. V Newbury jsou i památky, tak jsme se šli podívat. Po návštěvě jsme jeli zpátky do Londýna. V Londýně jsme se stihli podívat na slavné památky, např. Tower Bridge, Londýnské oko, Buckinghamský palác, atd. V 23. listopadu jsme odletěli zpátky do Prahy.

Text: František Leška (student 3. ročníku)

 

Fotogalerie zde

 


JAZYKOVÝ POBYT NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE VELKÉ BRITÁNII

Newbury
ibližný termín 18. 11. – 23. 11. 2019

    Naše škola pořádá díky sponzoringu "Cesta ke vzdělání 2019" a Nadaci TESCO jazykový pobyt na střední škole pro neslyšící Mary Hare School v anglickém městě Newbury spojený s návštěvou Londýna.

    Tato škola v Newbury se skládá ze základní a střední školy pro Neslyšící. Protože zde studují vrstevníci našich žáků, je to vynikající příležitost pro naše žáky seznámit se s jejich vrstevníky v zahraničí a procvičit si svoje znalosti anglického jazyka. Žáci tak dostanou možnost seznámit se se systémem vzdělávání a kulturou Neslyšících ve Velké Británii. Dále si budou moci vzájemně vyměnit své zkušenosti s ostatními Neslyšícími a nedoslýchavými žáky v přirozeném studijním prostředí v cizině.

    Grantový program „Cesta ke vzdělání 2019“ nám poskytl štědrý finanční dar, avšak i přes to je pro absolvování jazykového pobytu nutná finanční spoluúčast žáků. Anglický jazyk je i náš maturitní předmět, považujeme tuto zkušenost za velmi přínosnou pro žáky i jako velkou motivaci do studia anglického jazyka, jenž je pro mnohé z nich již třetím jazykem, který se vedle českého jazyka a českého znakového jazyka učí.

    Jazykový pobyt včetně dopravy a pobytu v penzionech je pro žáky v ceně 4 000,- Kč. Tuto cenu považuji s ohledem na to, co vše je v ní zahrnuto, spíše za symbolický vklad motivačního charakteru.

    Kromě poplatku 4 000,- Kč za celý šestidenní pobyt je nutné počítat ještě s vlastní úhradou městské dopravy, památek a stravy, kterou si žáci budou zajišťovat podle svého uvážení, např. nákupem v samoobsluze anebo návštěvou restaurace ve městě. Bylo by tedy dobré, pokud byste mohli žákům poskytnout nějaké kapesné (na celý pobyt by mělo stačit asi 3 000,- Kč). Všichni žáci si dále musí sami zajistit cestovní pojištění do EU a cestovní pasy.

   Případné změny vyhrazeny.

Adresa školy:
Mary Hare School, Arlington Manor Snelsmore Common, Newbury Bershire, R614 3BQ
https://www.maryhare.org.uk/

Doprava:

Odlet z Prahy do Londýna - v pondělí 18. 11. 2019, 7.15 hod
Přílet z Londýna do Prahy – v sobotu 23. 11. 2019 20.10 hod

Pobyt:
Penzion se snídaní (3 noci) – v Newbury – http://www.pilgrimsnewbury.co.uk
Penzion (2 noci) – v Londýně – https://www.yha.org.uk/hostel/yha-london-earls-court?startDate=21/11/2019&endDate=23/11/2019&males=4&females=5&malesChild=1&femalesChild=1&under26=1&malesChildAges=17&femalesChildAges=16

Program:

 • 18. 11. 2019 – odlet z Prahy do Londýna, prohlídka Londýna - volný program, odjezd do Newbury
 • 19. 11. 2019 – návštěva a prohlídka školy, společný program
 • 20. 11. 2019 – návštěva školy, výuka ve škole, společný program
 • 21. 11. 2019 – návrat do Londýna, prohlídka v Londýně
 • 22. 11. 2019 – Návštěva klubu pro Neslyšící, prohlídka historických památek, galerií
 • 23. 11. 2019 – Prohlídka historických památek, odlet domů z Londýna

 


JAZYKOVÝ POBYT NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE VELKÉ BRITÁNII

Brighton
přibližný termín 18. 11. – 23. 11. 2017

  Naše škola pořádá díky sponzoringu „Cesta ke vzdělání 2017“ jazykový pobyt na střední škole pro neslyšící Hamilton Lodge School v anglickém Brightonu, spojený s návštěvou Londýna.
  Tato škola v Brightonu sestává ze základní a střední školy pro sluchově postižené. Protože zde studují vrstevníci našich studentů, je to vynikající příležitost pro naše studenty se seznámit se stejně starými studenty v zahraničí a procvičit si svoje znalosti anglického jazyka. Studenti tak dostanou možnost se seznámit se systémem vzdělávání sluchově postižených ve Velké Británii, budou si moci vzájemně vyměnit své zkušenosti s ostatními neslyšícími a nedoslýchavými studenty v přirozeném studijním prostředí v cizině.

  Grantový program „Cesta ke vzdělání 2017“ nám poskytl štědrý finanční dar, avšak i přes to je pro absolvování jazykového pobytu nutná finanční spoluúčast studentů. Anglický jazyk je i náš maturitní předmět, považujeme tuto zkušenost za velmi přínosnou pro studenty i jako velkou motivaci do studia anglického jazyka, jenž je pro mnohé z nich již třetím jazykem, který se vedle českého jazyka a českého znakového jazyka učí.

  Jazykového pobytu se zúčastní ti studenti, kteří měli dobré studijní výsledky a chování. Konkrétně bylo vybráno 10 nejlepších studentů, kteří po celý školní rok 2016/2017 projevovali dobré studijní výsledky a v proběhlém školním roce dobře spolupracovali.

  Jazykový pobyt včetně dopravy a pobytu v hotelu se snídaní je pro studenty v ceně 3 500,- Kč. Tuto cenu považuji s ohledem na to, co vše je v ní zahrnuto, spíše za symbolický vklad motivačního charakteru.

  Kromě poplatku 3 500,- Kč za celý šestidenní pobyt je nutné počítat ještě s vlastní úhradou městské dopravy, obědů a večeří, které si studenti budou zajišťovat podle svého uvážení, např. nákupem v samoobsluze anebo návštěvou restaurace ve městě. Bylo by tedy dobré, pokud byste mohli studentům poskytnout nějaké kapesné (na celý pobyt by mělo stačit asi £120). Všichni studenti si dále musí sami zajistit cestovní pojištění do EU.
  Případné změny vyhrazeny.

Adresa školy:
Hamilton Lodge School and College for the Deaf Walpole Road, Brighton, East Sussex, BN2 0L
http://www.hamiltonls.co.uk/

Doprava:

Odlet z Prahy do Londýna - v sobotu 18. 11. 2017 ráno
Návrat z Londýna do Prahy - ve čtvrtek 23. 11. 2016 odpoledne nebo večer

Pobyt:
Hotel se snídaní (1 noc) – v Londýně - https://www.booking.com/hotel/gb/bridge-park.cs.html
Hotel se snídaní (3 noci) – v Brightonu - https://www.booking.com/hotel/gb/smart-sea-view-brighton.cs.html
Hotel se snídani (1 noc) – v Londýně - http://www.sevendialshotel.com/

Program:
18. 11. 2017 – odlet z Prahy do Londýna, prohlídka Londýna - volný program
19. 11. 2017 – odjezd z Londýna do Brightonu, prohlídka Brightonu
20 – 22. 11. 2017 (3x oběd) – návštěva školy, program se studenty
22. 11. 2017– po návštěvě školy odjezd z Brightonu do Londýna
23. 11. 2017 – volný program v Londýně, odlet do Prahy

 


ŠKOLENÍ DENTÁLNÍ METALOKERAMIKY, systém ceraMotion, FIRMA DENTAURUM, NĚMECKO

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PROJEKT:

  Výroba dentální kovokeramické korunky systémem ceraMotion, školící centrum fy Dentaurum, Pforzheim, Německo.

  Materiál ceraMotion, jsme již s výraznou slevou pro školní laboratoř zakoupili. Školení se zúčastní také učitelé Mgr. David Jorda a Mgr. Andrea Krajčíková Kalců, aby mohli vyučovat tuto techniku i další ročníky na naší škole. Tuto techniku bude moci vyučovat i kolega Jan Ošmyk, který toto školení absolvuje v květnu 2016, a který zájezd do Pforzheimu organizuje.

  Firma ROD v ceně kurzovného daruje ještě materiály do naší školní zubní laboratoře (např. speciální kovové slitiny k napalování dentální keramiky, zatmelovací hmotu pro odlévání těchto kovových slitin, aj.).

  Této odborné exkurze se zúčastní ti studenti, kteří měli dobré studijní výsledky a chování. Konkrétně bylo vybráno 10 nejlepších studentů, kteří po celý školní rok 2015/2016 projevovali dobré studijní výsledky, poctivě se vzdělávali, jejich chování bylo bez připomínek a v proběhlém školním roce dobře spolupracovali.

  Tento kurz bude pro studenty skvělým vkladem do jejich budoucího profesního života, neboť se v jeho průběhu naučí zhotovovat zubní náhrady z keramické hmoty a v závěru kurzu obdrží CERTIFIKÁT, který se stane součástí jejich pracovního portfolia.

SPONZOR:
Firma Cushman & Wakefield.

ORGANIZÁTOR ŠKOLENÍ:
Fa ROD, zastoupení fy Dentaurum v ČR.

Adresa firmy:
Dentaurum GmbH & Co KG
Turnstraβe 31
752 28 ISPRINGEN
Deutschland
Tel: +49 7231 803-0
Fax: +49 7231 803-295
http://www.dentaurum.de/eng/default.aspx

Doprava:
Odjezd i příjezd bude na adrese školy (Výmolova 169, Praha 5), doprava bude realizována soukromým mikrobusem.
Odjezd z Prahy v neděli 16. 10. 2016 kolem poledne.
Návrat z Pforzheimu ve středu 19. 10. 2016 dopoledne, příjezd do Prahy večer.

Pobyt:
Hotel se snídaní (3 noci) - http://www.bmhotels.de/hotel-residenz

Stravování:
Obědy jsou zajištěny ve firmě Dentaurum (v rámci odborného kurzu jsou poskytnuty dva obědy), večeře si studenti zajistí sami.

Program:
16. 10. 2016 – Cesta ze školy přímo na hotel, večeře v okolí hotelu.
17. 10. 2016 – Odborný kurz včetně oběda, po ukončení kurzu volný program, večeře ve městě.
18. 10. 2016 – Odborný kurz včetně oběda, po ukončení kurzu volný program, večeře ve městě.
19. 10. 2016 – Odjezd z hotelu do ČR.

FOTOGALERIE

 


Projekt Modernizace studijního vybavení pro žáky se sluchovým postižením základní a střední školy Výmolova.Nadace ČEZ

  V rámci Nadace ČEZ – Podpora regionů 2013 se podařilo sehnat prostředky na zlepšení podmínek pro praktické vyučování ve školní stomatologické laboratoři a pro práci ve školní PC učebně.
 
  Konkrétně se jedná o širokospektrální osvětlení, dále rozvod stlačeného vzduchu k pracovním stolům a vybavení dataprojektorem, projekčním plátnem a vizualizérem pracovních postupů v naší stomatologické laboratoři.
  V PC učebně byl nutně potřeba nový hardware a software pro zkvalitnění výuky IT, ale i dalších předmětů.
 
  Celkově tak projekt ovlivní zvýšení konkurenceschopnosti našich absolventů moderního oboru Asistent zubního technika na trhu práce.
 
  Rozpočet celého projektu byl stanoven na 500 000,- Kč a s podporou veřejnosti se tuto sumu podařilo od Nadace ČEZ získat.
 
Datum realizace projektu: 5. 2. 2013 – 31. 12. 2013.
 
 

Školení dentální metalokeramiky, systém CCS, fa Dentaurum, Německo

ŠKOLNÍ  ROK  2011/2012

PROJEKT :

Výroba dentální kovokeramické korunky systémem CCS, školící centrum fy Dentaurum, Pforzheim, Německo.

  Materiál CCS,  jsme již s výraznou slevou pro školní laboratoř zakoupili. Školení se zúčastní  také učitelé Bc. David Jorda a Mgr. Andrea Kalců, aby mohli vyučovat tuto techniku i další ročníky na naší škole. Tuto techniku bude moci vyučovat i kolega Jan Ošmyk, který toto školení absolvuje v květnu 2011, a který zájezd do Pforzheimu organizuje.

  Firma ROD v ceně kurzovného daruje ještě materiály do naší školní zubní laboratoře ( např. speciální kovové slitiny k napalování dentální keramiky, zatmelovací hmotu pro odlévání těchto kovových slitin, frézky na kovy, diamantové brousky na keramiku, peany aj.).

  Mezi účastníky budou vybráni především studenti z čelních míst výsledkové listiny naší školní Dentlympiády 2011, na které byli hodnotitelé nezávislí zubní technici z praxí z terénu, tedy mimo naší školu. Další studenti budou vybráni zejména podle výsledků v laboratoři a vztahu k oboru, ale také podle studijních výsledků a chování, podle docházky  či případných pozdních příchodů.

  V případě úspěšného zakončení kurzu obdrží studenti CERTIFIKÁT o zvládnutí výroby metalokeramické korunky systému CCS od fy Dentaurum.

 

SPONZOR :

Fa Cushman&Wakefield.

 

ORGANIZÁTOR ŠKOLENÍ:

Fa ROD, zastoupení fy Dentaurum v ČR.

 

TERMÍN :     5. - 6. září 2011       odjezd : 4.9. v 11,00 Radlice

                                               příjezd : 7.9. asi 21,00 Radlice

POČET  OSOB : 12

Z toho dva učitelé předmětu zhotovování stomatologických protéz a tři nejlépe umístění studenti v Dentlympiádě 2011.
 

Odborná stáž na zubní klinice v Barceloně

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 
 
  Evropský projekt Leonardo da Vinci (dále jen EP) pod vedením PhDr. Jany Gombárové pořádá pro tři naše studentky (posledního, tedy maturitního ročníku) oboru asistent zubního technika odbornou stáž v Barceloně. Hlavním cílem stáže je návštěva největší zubní kliniky v Barceloně (více informací o této klinice najdete na www.clinicmirave.es). Jedná se o privátní kliniku na velmi vysoké úrovni, mají zde zkušenosti s nejlepšími studenty z různých zdravotnických škol i univerzit. Na této klinice stráví naši studenti převážnou část svého pobytu. Součástí stáže bude možná také návštěva největší státní barcelonské nemocnice. Snahou organizátorů je také navštívit několik specializovaných škol pro zubní techniky a zdravotníky. Záleží na tom, zda se toto všechno během relativně krátké doby pobytu stihne. Celou stáž povede a za španělskou stranu za ni zodpovídá paní Mireia Rogers Salvado, která naše účastníky na letiště v Barceloně vyzvedne a bude se jim věnovat po celou dobu pobytu. Bude je provázet do všech zařízení a organizací, mimo jiné je doprovodí do Federace neslyšících. 

Termín:          3. 4. – 17. 4. 2010

Místo:            Barcelona, Španělsko

Studentky:

 • Veronika Harbistová
 • Veronika Skohoutilová
 • Nikola Šulíková

 

Doprovod:       

 • Pedagog: Bc. David Jorda – GSM: +420608735414
 • Tlumočníci: Mgr. Lukáš Carboch (ze španělského jazyka do českého jazyka), Bc. Kateřina Pešková (z českého jazyka do českého znakového jazyka)

 

Minikurz španělštiny:

  EP poskytuje pro studenty dvoudenní minikurz španělského jazyka, který se bude konat v naší škole v Jazykovém centru Ulita. Termín konání kurzů je 26. 3. od 9:00 do 12:00 a 1. 4. 2010 od 14:00 do 18:00 hod.

První kurz španělského jazyka 26. 3. 2011 je zde k nahlédnutí.

Druhý kurz španělského jazyka 1. 4. 2011 je zde k nahlédnutí.

Informační seminář předvýjezdové stáži 1. 4. 2011 je zde k nahlédnutí.

AKTUALITY

Stávka 27. 11. 2023
20/11/2023
více
31. 10. 2023 Projektový den "Kouzla a čáry" pro SŠ, ZŠ i MŠ
12/10/2023
více
TKN připravuje ve spolupráci s naší školou natáčení nové pohádky v ČZJ
05/10/2023
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE