Škola Výmolova

Tlumočníci

Tlumočnická služba

Tlumočnická služba mimo výuku

 

Tlumočníci střední školy poskytují v níže uvedených hodinách tlumočnické služby zaměstnancům školy, studentům, žákům a jejich rodičům. Jedná se o tlumočení telefonních hovorů, překlady z psané češtiny do českého znakového jazyka, tlumočení konzultací s některým ze zaměstnanců školy v rámci budovy školy. 

 

Tyto služby jsou poskytovány od pondělí do pátku (viz tabulka) - tlumočníci jsou dostupní v uvedené časy ve sborovně střední školy (2. patro).

 

Pondělí

Dominika Zoufalá

10.00 - 10.45 hod

Dominika Zoufalá

10.55 - 11.40 hod

Pavla Bognerová

13.40 - 14.25 hod

Úterý

     

Středa

Fedor Krajčík

10.55 - 11.40 hod

   

Čtvrtek

Pavla Bognerová

13.40 - 14.25 hod

   

Pátek

Gabriela Houdková

10.00 - 10.45 hod

 Dominika Zoufalá

11.50 - 12.35 hod

 

 

V případě, že budete potřebovat využít tlumočníka, obraťte se na něj ve sborovně SŠ, a to v rámci hodin, uvedených výše v tabulce. Tlumočení je třeba předem objednat. Mimo uvedený čas (viz tabulka) nelze tlumočníka k Vašemu účelu využít.

Tlumočnická služba pro rodiče je pravidelně každý pátek (od 11:50 do 12:35) - tlumočníka je třeba vyhledat ve sborovně střední školy (2. patro).

AKTUALITY

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A ZÁPISY DO MŠ A ZŠ
30/01/2023
více
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ
19/01/2023
více
FEUERSTEINOVO INSTRUMENTÁLNÍ OBOHACOVÁNÍ
01/12/2022
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE