Škola Výmolova

Ulicentrum

Jazykové centrum Ulita, které vzniklo v lednu 2008 jako stanice zájmových činností školy Výmolova, se od března 2012 přejmenovalo na Ulicentrum. 

Hlavním důvodem změny názvu byla realizace mnoha projektů, které původní jazykové zaměření Centra podstatně rozšířily a zaměřily se i na jiné oblasti vzdělávání a volnočasových aktivit pro neslyšící i slyšící. ...

 

Cíle Ulicentra: 

 • Poskytováníceloživotního vzdělávání všem neslyšícím a nedoslýchavým lidem v České republice, a to s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby. Bez funkční gramotnosti se člověk může jen stěží zapojit do plnohodnotného života, vyjadřovat se k veřejným otázkám a být jakkoli do běhu společnosti zapojen.

 • Podpora hodnotové orientace neslyšících a nedoslýchavých občanů České republiky směrem ke vzdělání, pozitivní motivace této skupiny klientů k získávání nových poznatků a informací; prohlubování jejich orientace ve světě slyšících a zlepšení jejich uplatnění na trhu práce.

 

 • Rozvoj a šíření moderních metod výuky jazykůna školách pro sluchově postižené; podpora kompetencí slyšících pedagogů v českém znakovém jazyce a alternativní komunikaci – budování vzájemného porozumění a respektu dvou jazykových skupin na školách pro sluchově postižené (slyšících pedagogů a neslyšících žáků, studentů a jejich neslyšících rodin).

 

 • Zajištění volnočasových aktivitpro neslyšící, nedoslýchavé i slyšící. 

 

Ulicentrum nabízí...

...své služby a aktivity neslyšícím, nedoslýchavým, ale i slyšícím dětem a dospělým:

 • volnočasové aktivity pro neslyšící a nedoslýchavé žáky a studenty (taneční kurzy, ...)
 • individuální a skupinové jazykové kurzy (anglický jazyk, český jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, španělský jazyk)
 • individuální a skupinové kurzy matematiky
 • kurzy českého znakového jazyka pro pedagogy
 • odborné kurzy a semináře z různých oblastí
 • kurz první pomoci pro neslyšící
 • vydávání školního zpravodaje
 • tvorba a vývoj multimediálních výukových pomůcek pro neslyšící a nedoslýchavé žáky a studenty
 • služby knihovny Ulita

AKTUALITY

Nový školní rok začíná v pondělí 4. září 2023.
28/06/2023
Výsledky přijímacího řízení do MŠ
11/05/2023
více
Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku ZŠ
18/04/2023
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE