Projekty

Ulitoolympiáda ZŠ

 

První den akce měl jako každoročně motivační charakter. Tématem letošní Ulitoolympiády pro základní školu byla ohrožená zvířata a jejich možná záchrana. Žáci ZŠ za splnění úkolů v rámci skupinové práce získali informace o různých živočišných druzích v češtině a v českém znakovém jazyce. V rámci hry se dostali do role novinářů a sepsali tiskové zprávy o zvířatech v okolí radlické školy a o tom, co je ohrožuje, které pak následně přeložili i do českého znakového jazyka. Výsledky práce žáků jsou ke shlédnutí na webových stránkách http://dulezite-zpravy-cz.webnode.cz/. Žáci spolupracovali ve skupinách, a i přes odlišné komunikační kódy (čeština a český znakový jazyk) se žákům podařilo efektivně spolupracovat a navázat nová přátelství. Také to lze považovat za významný úspěch celé akce, protože i v reálném životě budou studenti nuceni překonávat komunikační bariéry. Během motivačního dne žáci při plnění úkolů a společné práci používali v praxi znalosti všech třech předmětů zkoušených během testovacího dne. Získávali a zpracovávali informace v obou jazycích a také pracovali s matematickými daty a informacemi.

Výsledky UO

 

                 Fotogalerie

AKTUALITY

Prádninové logopedické dny
13/10/2017

V rámci projektu Koukej, povídám jsme připravili pro děti během podzimních prázdn

více
Pražský logopedický den 2017
13/09/2017

Pražský logopedický den 2017 - konference k problematice dítěte s narušenou komunikační schopností ve vzdělávání 

více
Zápis MŠ - výsledky
12/05/2017

Výsledky žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání. 

více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE