Ulitoolympiáda SŠ

Tématem Ulitoolympiády pro studenty středních škol byla lidská práva. Během dopoledne studenti ve smíšených skupinách (neslyšící/nedoslýchaví) plnili úkoly. Každá skupina pak dostala složku s hádankami, kterou museli v přidělené učebně rozluštit. Byla to taková hra na principu současných únikových her. Po rozluštění všech hádanek a úkolů museli studenti přijít na tajenku. Tou byl název nějaké organizace, která ochraňuje práva neslyšících, anebo za ně bojuje. Každá skupina měla samozřejmě jinou tajenku. Po jejich odhalení si měli za úkol připravit shrnutí hlavních cílů dané instituce. Ty potom prezentovali před ostatními studenty. Na jejich prezentace navazovala přednáška a workshop od neslyšící Jany Havlové, čerstvé předsedkyně organizace EUDY a zaměstnankyně kanceláře ombudsmanky v Brně. Její přednáška byla zacílena na lidská práva. Druhý den byl testovací, kdy studenti porovnávali své znalosti a dovednosti z českého, anglického a českého znakového jazyka. Samozřejmě byli opět rozděleni do skupin dle typu sluchové vady.

Výsledky zde. Pořadí všech účastníků k nahlédnutí v Ulitocentru.

Fotogalerie z proběhlé Ulitoolympiády.

Pozvánka

 

Ulitoolympiáda ZŠ

 

První den akce měl jako každoročně motivační charakter. Tématem letošní Ulitoolympiády pro základní školu byla ohrožená zvířata a jejich možná záchrana. Žáci ZŠ za splnění úkolů v rámci skupinové práce získali informace o různých živočišných druzích v češtině a v českém znakovém jazyce. V rámci hry se dostali do role novinářů a sepsali tiskové zprávy o zvířatech v okolí radlické školy a o tom, co je ohrožuje, které pak následně přeložili i do českého znakového jazyka. Výsledky práce žáků jsou ke shlédnutí na webových stránkách http://dulezite-zpravy-cz.webnode.cz/. Žáci spolupracovali ve skupinách, a i přes odlišné komunikační kódy (čeština a český znakový jazyk) se žákům podařilo efektivně spolupracovat a navázat nová přátelství. Také to lze považovat za významný úspěch celé akce, protože i v reálném životě budou studenti nuceni překonávat komunikační bariéry. Během motivačního dne žáci při plnění úkolů a společné práci používali v praxi znalosti všech třech předmětů zkoušených během testovacího dne. Získávali a zpracovávali informace v obou jazycích a také pracovali s matematickými daty a informacemi.

Výsledky UO

 

                 Fotogalerie

AKTUALITY

Pražský logopedický den 2018
14/09/2018

Konference Pražský logopedický den 2018

více
Krásné prázdniny
29/06/2018

Všem dětem, rodičům i zaměstnancům naší školy přejeme krásné prázdniny a těšíme se na setkání 3. září 2018. 

Zápis do MŠ
10/05/2018
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE