Škola Výmolova

Projekty

Ulitoolympiáda

 

Vzhledem k epidemiologické situace nebyla Ulitoolympiáda v roce 2020 a 2021 realizována. 

Projekt Ulitoolympiáda má u nás ve škole mnohaletou tradici. Jedná se o projekt, který každý rok organizujeme pro žáky, resp. studenty pražských škol pro sluchově postižené. Tento projekt každoročně podporuje hlavní město Praha.

Žáci základních škol testují své dovednosti na znalostní olympiádě v matematice, českém jazyce a českém znakovém jazyce. Studenti středních škol testují své jazykové dovednosti v českém, anglickém a českém znakovém jazyce. 

Ulitolympiáda je vždy dvoudenní projekt, první den je motivační, který má za cíl, aby se žáci a studenti vzájemně poznali, naučili se spolu komunikovat a řešili společně úkoly. Druhý den je pak testovací. V obou dnech žáci sbírají body, ti nejlepší žáci a studenti jsou pak odměněni.

 

Ulitoolympiáda pro základní školu

2019

V roce 2019 se konala Ulitoolympiáda 10. a 11. září. Během prvního, motivačního dne, který pro děti vytvořila koordinátorka Lucie Štádlerová, se žáci vydali po stopách cestovatele Willyho Foga. Celým dnem je provázel celník v podobě Tomáše Bognera. Ten dětem dával úkoly a popisoval jim, že musí zkusit také obletět 5 různých stanovišť (znázorňující různé kontinenty) a plnit na nich jednotlivé úkoly. Zároveň na daných stanovištích museli hledat šifry, které jim na závěr pomohli spočítat, za kolik dní Willy Fog obletěl svět.

A tak si žáci v Austrálii zahráli na protinožce a zkusili si, jak se skáče klokanům s dítětem ve vaku; v Americe si zkusili zahrát basketbal na profesionální úrovni a napili se koly; v Evropě se podívali do Louvre a ztvárňovali svými těly různé obrazy a v Asii se naučili jíst rýži hůlkami a skládat origami. Na každém stanovišti dostali žáci razítko do svých pasů dokazující, že na místě byli. Museli si také zapamatovat onu potřebnou šifru. Po obletění všech stanovišť pak měli žáci za úkol spočítat, zda Wiily Fog vyhrál svou sázku, a svět stihl za 80 dní obletět, či nikoliv.

Žákům dali úkoly docela zabrat, spočítat se podařilo s velkou přesností jednomu týmu, který obdržel vítězné body k dalšímu, testovacímu dni.

 

Fotografické záznamy z Ulitoolympiády můžete shlédnout zde. (tam nahrát fotky UO 291)

Výsledky všech žáků k nahlédnutí zde.

 

2018

 V roce 2018 žáky čekala Ulitoolympiáda na motiv detektivní hry, kterou pro žáky připravila koordinátorka motivačního dne Josefína Kalousová Fritzová. Nejprve byli žáci rozděleni do skupin. Po té v jednotlivých skupinách plnili různé úkoly, luštili šifry, hledali skrytá čísla a jiné nápovědy. Po nalezení všech nápověd, novinových článků a šifer měli žáci za úkol vymyslet, kdo ukradl panu řediteli jeho brýle (resp. cvikr). V momentě kdy žáci přišli na to, kdo z uvedených postav byl zlodějem, měli za úkol sehrát scénku, natočit ji a důkazný materiál donést policistce (Josefíně Kalousové). Všechny skupinky pojali výsledné video různě, některé zloděje uhodli, jiné ne. Skvělé na akci ale bylo, že všechny žáky moc bavila a velmi si ji užila!

Další den pak byli žáci testování v obvyklých předmětech.

 

2017

Zde krátce o Ulitoolympiádě pro základní školy z roku 2017: 

První den akce měl jako každoročně motivační charakter. Tématem Ulitoolympiády pro základní školu byla ohrožená zvířata a jejich možná záchrana. Žáci ZŠ za splnění úkolů v rámci skupinové práce získali informace o různých živočišných druzích v češtině a v českém znakovém jazyce. V rámci hry se dostali do role novinářů a sepsali tiskové zprávy o zvířatech v okolí radlické školy a o tom, co je ohrožuje, které pak následně přeložili i do českého znakového jazyka. Výsledky práce žáků jsou ke zhlédnutí na webových stránkách http://dulezite-zpravy-cz.webnode.cz/. Žáci spolupracovali ve skupinách, a i přes odlišné komunikační kódy (čeština a český znakový jazyk) se žákům podařilo efektivně spolupracovat a navázat nová přátelství. Také to lze považovat za významný úspěch celé akce, protože i v reálném životě budou studenti nuceni překonávat komunikační bariéry. Během motivačního dne žáci při plnění úkolů a společné práci používali v praxi znalosti všech třech předmětů zkoušených během testovacího dne. Získávali a zpracovávali informace v obou jazycích a také pracovali s matematickými daty a informacemi.

Fotografické záznamy z Ulitoolympiády můžete shlédnout zde.

Výsledky všech žáků k nahlédnutí zde.

 

Ulitoolympiáda pro střední školu

 

2019

Ulitoolympiáda pro střední školu – 12. a 13. 11. 2019

V úterý 12. listopadu 2019 odstartoval další ročník Ulitoolympiády pro střední školu. Letos se ho zúčastnili studenti z naší školy, dále pak z Ječné a z Holečkovy. Studenti z Brna letos výjimečně pozvání odmítli, v budoucnu se opět těší na viděnou.

Celkem tak 28 studentů z výše vyjmenovaných středních škol započalo motivační den návštěvou Muzea komunismu na Náměstí republiky. Tam je už čekal profesionální průvodce, který stručně shrnul významné historické milníky období komunismu. Letošní ročník Ulitoolympiády byl totiž na toto téma zaměřen. Po tlumočené prohlídce v Muzeu se šli studenti společně s Honzou Wirthem, který motivační den koordinoval, podívat na místo, kde se upálil Jan Palach. Poté se studenti rozešli zpět do svých škol, aby se rychle naobědvali a nabrali síly na další odpolední program v naší škole.

Tam už je čekal Honza Wirth i s tlumočnicí Evou Kastnerovou a měl pro ně připravené úkoly a otázky související s komunistickým režimem. Úplně na úvod se studenti měli zamyslet nad tím, co pro ně znamená svoboda. Svou myšlenku měli pak jedním slovem napsat na papír, který nalepili na tabuli. Studenti měli mnoho různých nápadů – např. cestování, (vlastní) názory, možnosti, volby, diskuse, láska, demonstrace, dialog… Poté měli studenti ve skupinách za úkol dohledat informace ke 110 různým historickým milníkům z období komunismu. Mohli pracovat s různými zdroji i s internetem. Cílem bylo, aby dokázali dané události správně zařadit na časovou osu. Svůj papírek s určitou událostí pak museli na danou časovou osu i nalepit. Tato osa pak byla vylepená na naší střední škole, aby i nadále sloužila studentům ke vzdělávacím účelům.

Další den si studenti ověřili své dovednosti v českém, anglickém a českém znakovém jazyce. Na vyplnění každého testu měli 60 minut. Poté se všechny jejich výsledné body převedly na procenta, aby to bylo spravedlivé, a určili se vítězové v kategoriích studentů SP3 (tj. neslyšících studentů) a studentů SP1,2 (tj. nedoslýchavých studentů). Celkové vítěze i také nejlepší 3 studenty z každé kategorie je zde:

 

Celkové výsledky:

Skupina SP1,2

 1. Wirth Samuel (škola Ječná)
 2. Sagula Jan (škola Ječná)
 3. Homolka Tomáš (škola Ječná)

Skupina SP3

 1. Dolejš Tomáš (škola Výmolova)
 2. Čermák Viktor (škola Výmolova)
 3. Leška František (škola Výmolova)

 

Český jazyk

Skupina SP1,2

 1. Mihula Michal (škola Ječná)
 2. Sagula Jan (škola Ječná)
 3. Vojtěchová Anna (škola Ječná)

Skupina SP3

 1. Čermák Viktor (škola Výmolova) + Leška František (škola Výmolova)
 2. Dolejš Tomáš (škola Výmolova)
 3. Lešková Darina (škola Výmolova)

 

Český znakový jazyk

Skupina SP1,2

 1. Wirth Samuel (škola Ječná)
 2. Sagula Jan (škola Ječná) + Homolka Tomáš (škola Výmolova) + Michalíková Nikola (škola Výmolova)
 3. Veselá Dominika (škola Výmolova)

 

Skupina SP3

 1. Leška František (škola Výmolova) + Dolejš Tomáš (škola Výmolova)
 2. Čermák Viktor (škola Výmolova) + Lešková Darina (škola Výmolova)
 3. Hartošová Veronika (škola Výmolova)

 

Anglický jazyk

Skupina SP1,2

 1. Alföldi Šimon (škola Ječná)
 2. Wirth Samuel (škola Ječná)
 3. Fischkandlová Lucie (škola Ječná)

 

Skupina SP3

 1. Dolejš Tomáš (škola Výmolova)
 2. Čermák Viktor (škola Výmolova)
 3. Lešková Darina (škola Výmolova) + Dunková Kristýna (škola Holečkova)

 

 

 

 

 

AKTUALITY

Stávka 27. 11. 2023
20/11/2023
více
31. 10. 2023 Projektový den "Kouzla a čáry" pro SŠ, ZŠ i MŠ
12/10/2023
více
TKN připravuje ve spolupráci s naší školou natáčení nové pohádky v ČZJ
05/10/2023
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE