Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169

První kolo přijímacího řízení

16.května 2024  |   Střední škola  |   Mgr. David Jorda  |  

______________________________________________________


Vyhlášení druhého kola přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 je zveřejněno, viz odkaz.

______________________________________________________

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025


Podle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. se u oboru Asistent zubního technika vyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků – sluchové postižení s posouzením poradenského zařízení se stanoveným stupněm podpory (nejméně číslo 3). 


    Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán podle § 165 odst. 2, písm. f) a § 60 odst. 3, písm. a) a odst. 4, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění a § 2, 3 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů stanoví tato kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025:

    Přijímací řízení se skládá z:

 • jednotné přijímací zkoušky (na základě vyhlášky č. 353/2016 Sb., zkoušku zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání /dále jen CERMAT/), jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY a MATEMATIKY A JEJÍ APLIKACE;
 • školní přijímací zkoušky, která se skládá ze zkoušky manuální zručnosti a osobního pohovoru (setkání s pedagogy odborných předmětů s uchazečem).

    Každý přihlášený uchazeč prochází oběma částmi přijímacího řízení.


Termíny jednotné přijímací zkoušky :

 • 1. termín – pátek 12. dubna 2024
 • 2. termín – pondělí 15. dubna 2024


Termíny školní přijímací zkoušky:

           Uchazeči budou písemně pozváni.

 • středa 10. dubna 2024 a čtvrtek 11. dubna 2024

Náhradní termín školní přijímací zkoušky:

 • pátek 26. dubna 2024

Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky:
 • 1. termín – pondělí 29. dubna 2024
 • 2. termín – úterý 30. dubna 2024

Počty přijímaných žáků pro školní rok 2024/2025:
 • Asistent zubního technika (53/44/M-03): 10


KRITÉRIA PŘIJETÍ NA MOTIVAČNÍM POHOVORU
 • Uchazeč se sluchovým postižením
 • Uchazeč s 3. stupněm podpůrného opatření a vyšším
 • Ukončení povinné školní docházky
 • Jednotná přijímací zkouška z Českého jazyka a literatury a z Matematiky a její aplikace
 • Zkouška manuální zručnosti
 • Osobní pohovor
 • Prospěch na základní škole


Způsoby podání přihlášek na střední školu

    Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy. Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod, ale podat přihlášku můžete také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

    Postup přihlašování najdete na internetu zde: www.prihlaskynastredni.cz.

    Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce jsou zde k dispozici

    Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku do 20. února 2024 v elektronické nebo v písemné podobě na adresu školy:

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené
Výmolova 169/2
Praha 5 - Radlice
150 00

    Více informací o jednotné přijímací zkoušce naleznete na stránkách https://prijimacky.cermat.cz/ a www.prihlaskynastredni.cz


Náležitosti přihlášky ke studiu:
 • VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ „Přihláška ke studiu na střední škole“, na přihlášce vyžadujeme LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ o zdravotní způsobilosti;
 • DOKLAD O KLASIFIKACI (VYSVĚDČENÍ) Z POSLEDNÍCH DVOU ROČNÍKŮ ověřený základní školou;
 • VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ ZE ŠPZ S UVEDENÍM STUPNĚ PODPŮRNÉHO OPATŘENÍ „Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání“;
 • VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ ZE ŠPZ „Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole“;
 • v případě SLUCHOVÉ VADY AUDIOGRAM a LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA OD FONIATRA.


PRAVIDLA PRO UZPŮSOBENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

    Ve vyhlášce č. 353/2016 Sb., v příloze č. 1 je uvedeno: "Vždy se doporučí navýšení časového limitu pro vypracování písemného testu o 25/50/75/100 %".

    Navýšení času dle výše vyhlášky při jiných součástech školní přijímací zkoušky mimo písemné testy, třeba při zkoušce manuální zručnosti (kresba a vyřezávání figurky), se nepřipouští.


HODNOCENÍ MOTIVAČNÍHO POHOVORU


Výsledky jednotné přijímací zkoušky

 1. jednotný test z ČJL – maximálně 50 bodů
 2. jednotný test z MAT – maximálně 50 bodů


Zkouška manuální zručnosti

    Jsou dvě disciplíny, uchazeč může tedy získat maximální počet 48 bodů.

 1. kreslení do čtvercové sítě – maximálně 24 bodů
 2. vyřezávání figurky z modelovacího materiálu podle předlohy – maximálně 24 bodů


Osobní pohovor

    Pohovor s pedagogy odborného předmětu a vedením školy – maximálně 12 bodů.


Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání

    Průměrný prospěch z vysvědčení (součet průměrného prospěchu vypočteného na dvě desetinná místa z I. pololetí předposledního ročníku a I. pololetí posledního ročníku). Uchazeč může tedy získat maximální možný počet 4 body.

průměr do 2,4 ____________________         4 body

průměr do 2,8 ____________________         3 body

průměr do 3,2 ____________________         2 body

průměr do 3,4 ____________________         1 bod

průměr nad 3,6 ___________________         0 bodů


Kritéria uchazečů s podpůrným opatřením

Uchazeč s 4. stupněm podpůrného opatření ___         30 bodů

Uchazeč s 3. stupněm podpůrného opatření ___         20 bodů

Uchazeč s 2. stupněm podpůrného opatření a nižším – nelze přijmout


Hodnocení dalších skutečností

    Za úspěšnou účast v jazykových a přírodovědných olympiádách lze získat další body pro přijímací řízení:

Dokladovaná účast na jazykové a přírodovědné olympiádě_ 2 body


    Nejvyšší dosažitelné hodnocení všech částí motivačního pohovoru je 196 bodůPři zkoušce manuální zručnosti (včetně hodnocení na vysvědčení a dokladovanou účastí na jazykových a přírodovědných olympiádách) lze získat nejvýše 96 bodů.

    Pro přijetí uchazeče platí v bodovém hodnocení, že uchazeč musí získat nejméně 50 % z celkového počtu bodů, které lze získat za jednotnou přijímací zkoušku (ČJ, MA)zkoušku manuální zručnosti včetně hodnocení za vysvědčení a další skutečnosti (účast na jazykové a přírodovědné olympiádě).


Výsledky přijímacího řízení

    Výsledky přijímacího řízení se vyhlašují formou zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů ke studiu na naší škole do 15. 5. 2024 na školní webové stránce a na webu informačního systému.


Druhé kolo přijímacího řízení

    Školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.


Odvolání

    Odvolat se můžete do 3 pracovních dnů od vyhlášení na webových stránkách a na webu informačního systému. Odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů již nedává smysl. Případná volná místa se obsazují až v dalších kolech. Smysl dává odvolání například z důvodu chybného zadání, chybného hodnocení podle zveřejněných kritérií nebo narušení průběhu zkoušky.


Další informace

Více informací získáte na stránkách:Krátké zprávy
Zveřejněno: 10.5.2024
Výsledky zápisu do logopedické třídy MŠ zedne 3. 5. 2024
Výsledky MŠ 2024.pdf
Velikost: 203kb
Zveřejněno: 25.4.2024
Výsledky přijímacího řízení do 1. třídy ZŠ

Dne 25. 4. 2024 proběhlo losování pořadí přijatých/nepřijatých uchazečů do 1. třídy ZŠ. 

Do spisu je možné nahlížet do 29. 4. 2024 po předchozí domluvě v ředitelně školy. 

Zapis ZŠ 2024.pdf
Velikost: 65kb
Zveřejněno: 3.3.2024
AKCE ULICENTRA
AKCE ULICENTRA.pdf
Velikost: 508kb
Zveřejněno: 3.3.2024
Velikonoční trhy na škole

chystá Ulitcentrum na úterý 19. 3. a MŠ a ZŠ na čtvrtek 21.3. 2024

Zveřejněno: 25.1.2024
Zápis do MŠ

proběhne 3. května 2024 od 9:00 do 14:00 hodin

Zveřejněno: 25.1.2024
Zápis do 1. třídy ZŠ logopedické

bude 19. dubna 2024 od 9:00 do 14:00 hodin

Zveřejněno: 25.1.2024
Dny otevřených dveří MŠ A ZŠ

bude 13. března 2024 od 8:00 do 14:00 hodin

Zveřejněno: 12.1.2024
Ústecký DenT - SŠ

proběhne ve dnech 16. a 17. 1. 2024

Zveřejněno: 6.12.2023
VÁNOČNÍ TRHY NA NAŠÍ ŠKOLE

Jednotlivé třídy budou prodávat své připravené vánoční výrobky a občerstvení.

MŠ a ZŠ ve dnech 27.11. až 15.12. 2023.

SŠ pak v týdnu od 18. do 22.12. 2023.

Rozpis jednotlivých tříd je na nástěnce školy.

Zveřejněno: 12.10.2023
31. 10. 2023 PROJEKTOVÝ DEN "KOUZLA A ČÁRY" PRO SŠ, ZŠ I MŠ

Tento den proběhne ve škole zábavně naučný program, do kterého se aktivně zapojí žáci školy. Konkrétní program bude vyvěšen ve škole.

Kalendář akcí

Dnes je 14. června 2024
a svátek má Roland.

Sponzoři

ČSOB
Cushman
Hlavní město Praha
Interdent

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169
Adresa:Výmolova 169/2, Praha 5 - Radlice, 150 00
IČ:48134058
Ředitel školy:Mgr. Věra Pavličková
E-mail:skola@vymolova.cz
Web:https://www.vymolova.cz
ISDS:8jtyftk
Hlavní město PrahaZřizovatel školy a poskytovatel grantů na mimoškolní aktivity

Telefonní kontakty

Škola:(+420) 251 555 356
Ústředna:(+420) 251 554 763
 (+420) 739 571 517
možno i SMS

E-mailové kontakty

E-mail:skola@vymolova.cz
Starší e-mail:skola.vymolova@seznam.cz

Povinně zveřejňované informace
Whistleblowing

Mapa

Mapa

Tento web zpracovává pouze nezbytné (technické a relační) cookies, jejichž zpracování nepodléhá souhlasu.