Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169

Tlumočníci

9.ledna 2024  |   Tlumočníci  |   Mgr. David Jorda  |  

Kdo jsou tlumočníci českého znakového jazyka?

Mezi stálé zaměstnance naší školy patří i tlumočníci českého znakového jazyka. 

    Ti fungují především na střední škole, kde tlumočí ve výuce, dále během školních akcí, exkurzí, přednášek, schůzek a porad, individuálních konzultací žáků s učiteli atd. 

    Na základní škole, ani v mateřské škole nejsou tlumočníci ve výuce přítomni, neboť se předpokládá, že slyšící pedagogové a jejich neslyšící asistenti komunikují v českém znakovém jazyce na odpovídající úrovni. Tlumočeny jsou veškeré provozní porady a konzultace, které probíhají v rámci základní i mateřské školy, a v případě potřeby i individuální jednání pracovníků školy.

    Všichni zaměstnanci školy tedy mají rovný přístup k informacím. 

Jak to vypadá konkrétně u nás na střední škole?

    Střední škola, kterou navštěvují žáci neslyšící, preferující v komunikaci český znakový jazyk i žáci nedoslýchaví, kteří komunikují v českém jazyce, zajišťuje výuku v obou jazycích – v českém jazyce i v českém znakovém jazyce. 

    Ve vyučovacích hodinách, kdy vyučuje neslyšící pedagog v českém znakovém jazyce, je výklad tlumočen do českého jazyka. Výuka slyšících učitelů, která je vedena v mluvené češtině, je tlumočena do českého znakového jazyka.  

    Všichni žáci střední školy tedy mají rovný přístup k informacím a stejné možnosti vzdělávání.

Tlumočníci z pohledu učitelů

  • „Díky přítomnosti tlumočníka se mohu soustředit jen na svůj výklad a nemusím řešit komunikační překážky vyplývající z toho, že hovořím k žákům, kteří komunikují jiným jazykem, než já.“
  • „S tlumočníkem se cítím v pohodě, vím, že předá všechny informace, které žákům sděluji, a zároveň se díky němu dozvím vše, co říkají žáci směrem ke mně.“
  • „Bez tlumočníka bych si svou výuku nedovedla představit. Chodím sice do kurzu znakového jazyka, ale jsem teprve začátečník – rozhodně bych nezvládla vést výuku ve znakovém jazyce.“
  • „To, že je v mých hodinách přítomen tlumočník, mi jako neslyšícímu učiteli zaručuje, že mi budou rozumět i nedoslýchaví žáci, kteří ještě úplně neovládají znakový jazyk.“
  • „Tlumočníci mají důležitou roli také na poradách školy, kdy díky nim spolu mohou bez problémů komunikovat všichni pedagogové, kteří na naší škole působí – ať už slyšící, nedoslýchaví nebo neslyšící.“ 

Tlumočníci z pohledu žáků SŠ

  • „Jsem rád, že máme u nás ve škole tlumočníky. Bez nich bych musel celou hodinu odezírat a domýšlet si, co chce učitel říct. To by pro mě bylo hrozně náročné. Takhle dostávám informace přímo ve znakovém jazyce a mohu tak učiteli lépe rozumět.“
  • „Na základní škole jsme tlumočníky neměli, učitelé jen mluvili, někomu z nich nebylo vůbec rozumět, protože třeba špatně artikuloval nebo mluvil čelem k tabuli a vůbec se na nás nedíval. S tlumočníky je to lepší.“
  • „Líbí se mi, že tlumočník počká, než si něco zapíšu, a pak teprve tlumočí, co učitel říká. To by slyšící učitel neudělal. Ti jenom mluví a mluví a nám pak unikají informace...“
  • „Neumím ještě dobře znakový jazyk, proto jsem ráda, když je ve výuce neslyšícího učitele přítomen taky tlumočník a vše mi nahlas a zřetelně tlumočí do češtiny. Pak se cítím v pohodě.“ 

Tlumočnická služba na naší škole

    Na naší škole pracuje tlumočnický tým složený z různého počtu tlumočníků (většinou okolo pěti). Tlumočníci mají stejně jako učitelé svůj stabilní rozvrh. Pokud některý z nich nemůže tlumočit, průběžně se zastupují – stejně jako učitelé za sebe suplují ve výuce. V hodinách, na mimořádných přednáškách, exkurzích a jiných akcích školy jsou tlumočníci přítomni automaticky (za jejich zajištění odpovídá vedení školy), pro individuální konzultace s učiteli si je žáci zajišťují sami.

    Tlumočníci se na veškeré tlumočení v rámci školy předem připravují na základě materiálů obdržených od pedagogů, studentů nebo jiných zodpovědných osob. Zajišťování a předávání materiálů pro tlumočníky mají pedagogové přímo v náplni práce. Pokud se tlumočník na výuku z nějakého důvodu nemůže připravit (např. proto, že neobdržel dostatečně včas nebo vůbec potřebné materiály pro přípravu), má právo o tom uvědomit pedagoga a domluvit se s ním na řešení dané situace.

    Tlumočníci na naší škole se řídí platnými Zásadami spolupráce pedagoga a tlumočníka, Zásadami v tlumočnické praxidodržují Etický kodex tlumočníka znakového jazyka (viz Etický kodex tlumočníků Komorywww.cktzj.com).

Tlumočníci
Krátké zprávy
Zveřejněno: 10.5.2024
Výsledky zápisu do logopedické třídy MŠ zedne 3. 5. 2024
Výsledky MŠ 2024.pdf
Velikost: 203kb
Zveřejněno: 25.4.2024
Výsledky přijímacího řízení do 1. třídy ZŠ

Dne 25. 4. 2024 proběhlo losování pořadí přijatých/nepřijatých uchazečů do 1. třídy ZŠ. 

Do spisu je možné nahlížet do 29. 4. 2024 po předchozí domluvě v ředitelně školy. 

Zapis ZŠ 2024.pdf
Velikost: 65kb
Zveřejněno: 3.3.2024
AKCE ULICENTRA
AKCE ULICENTRA.pdf
Velikost: 508kb
Zveřejněno: 3.3.2024
Velikonoční trhy na škole

chystá Ulitcentrum na úterý 19. 3. a MŠ a ZŠ na čtvrtek 21.3. 2024

Zveřejněno: 25.1.2024
Zápis do MŠ

proběhne 3. května 2024 od 9:00 do 14:00 hodin

Zveřejněno: 25.1.2024
Zápis do 1. třídy ZŠ logopedické

bude 19. dubna 2024 od 9:00 do 14:00 hodin

Zveřejněno: 25.1.2024
Dny otevřených dveří MŠ A ZŠ

bude 13. března 2024 od 8:00 do 14:00 hodin

Zveřejněno: 12.1.2024
Ústecký DenT - SŠ

proběhne ve dnech 16. a 17. 1. 2024

Zveřejněno: 6.12.2023
VÁNOČNÍ TRHY NA NAŠÍ ŠKOLE

Jednotlivé třídy budou prodávat své připravené vánoční výrobky a občerstvení.

MŠ a ZŠ ve dnech 27.11. až 15.12. 2023.

SŠ pak v týdnu od 18. do 22.12. 2023.

Rozpis jednotlivých tříd je na nástěnce školy.

Zveřejněno: 12.10.2023
31. 10. 2023 PROJEKTOVÝ DEN "KOUZLA A ČÁRY" PRO SŠ, ZŠ I MŠ

Tento den proběhne ve škole zábavně naučný program, do kterého se aktivně zapojí žáci školy. Konkrétní program bude vyvěšen ve škole.

Kalendář akcí

Dnes je 14. června 2024
a svátek má Roland.

Sponzoři

ČSOB
Cushman
Hlavní město Praha
Interdent

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169
Adresa:Výmolova 169/2, Praha 5 - Radlice, 150 00
IČ:48134058
Ředitel školy:Mgr. Věra Pavličková
E-mail:skola@vymolova.cz
Web:https://www.vymolova.cz
ISDS:8jtyftk
Hlavní město PrahaZřizovatel školy a poskytovatel grantů na mimoškolní aktivity

Telefonní kontakty

Škola:(+420) 251 555 356
Ústředna:(+420) 251 554 763
 (+420) 739 571 517
možno i SMS

E-mailové kontakty

E-mail:skola@vymolova.cz
Starší e-mail:skola.vymolova@seznam.cz

Povinně zveřejňované informace
Whistleblowing

Mapa

Mapa

Tento web zpracovává pouze nezbytné (technické a relační) cookies, jejichž zpracování nepodléhá souhlasu.