Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169

Spolupráce s tlumočníkem a pedagogem

9.ledna 2024  |   Tlumočníci  |   Mgr. David Jorda  |  

Prostorové uspořádání:

 • Tlumočník má vždy stát v blízkosti pedagoga tak, aby na něj viděli všichni žáci.
 • Musí také dávat pozor, aby nepřekážel žákům, kteří si opisují výklad z tabule.

 

Postavení tlumočníka ve škole:

 • Tlumočník zprostředkovává komunikaci jednak mezi pedagogem a žáky a jednak mezi žáky navzájem (mezi neslyšícími žáky a nedoslýchavými žáky).
 • Tlumočník je odborník na komunikaci a může například upozornit pedagoga na to, že by bylo lepší zvolit jiné prostorové uspořádání ve třídě nebo na to, že by bylo vhodné psát názvy na tabuli.  
 • Pedagog zodpovídá za metodu výuky i za materiály, které předkládá žákům.
 • Nikdy ale nesmíme zapomínat na to, že tlumočník musí i během výuky dodržovat etický kodex. To znamená, že by pedagog neměl během výuky tlumočníka kontaktovat. Tlumočník by se během výuky neměl bavit s pedagogem ani pokud žáci dělají samostatnou práci nebo píší test. Neslyšícím žákům by mohlo být velice nepříjemné, že se „za jejich zády“ baví pedagog s tlumočníkem, který je ve výuce od toho, aby zprostředkovával komunikaci a nikoli od toho, aby se vybavoval s pedagogem. Když se baví pedagog s tlumočníkem, stává se tlumočník aktivním účastníkem  komunikace a může se lehko stát, že si například nevšimne dotazu neslyšícího žáka (nevšimne si, že se žák chce na něco zeptat). Tlumočník nikdy nemá být aktivním účastníkem komunikace, je pouze zprostředkovatelem komunikace.
 • Tlumočník nikdy nevystupuje v roli pedagoga ani jeho roli nesupluje.
 • Tlumočník nezastupuje pedagoga, pokud pedagog není přítomný.
 • Tlumočník nehodnotí znalosti žáků, nevyjadřuje se k jejich chování ve škole.
 • Hlavním úkolem tlumočníka ve škole je to, aby všichni žáci dostali vždy plnohodnotné informace a aby komunikace mezi všemi lidmi ve výuce byla plnohodnotná.
 • Aby tlumočník mohl ve výuce dobře fungovat, potřebuje k tomu vhodnou PŘÍPRAVU.

 

Příprava tlumočníků:

    Tlumočník se předem připravuje na tlumočení ve výuce. Je proto v pravidelném kontaktu s pedagogy, kterým tlumočí. Pedagogové proto musí tlumočníkovi jednak poskytnout vhodné materiály (přípravu) a jednak by mu měli před výukou sdělit, jak budou ve výuce postupovat (Co se bude dělat a proč, jak to souvisí s předchozí látkou atd.). Pokud mají mít v následující hodině (příští týden) žáci referát, musí tlumočníkovi poskytnout podklady k tlumočení referátu (poskytnout mu s dostatečným předstihem samotný referát). 

 

Jak by měla vypadat příprava:

 • Měla by mít jasnou strukturu, cíl a návaznost. Proč: Protože pokud má tlumočník dobře odvést svou práci, musí dobře chápat cíl výuky. Musí chápat, že dnešní výuka navazuje na předchozí hodinu a v čem. Musí dokonale rozumět tomu, co tlumočí. Pokud tlumočník nerozumí výkladu, nemůže ho ani přetlumočit.

Příklad:

    Pedagog poskytnul tlumočníkovi přípravu na téma: „Savci“. Příprava obsahovala obecné informace o savcích. Tlumočník si poctivě nastudoval celou přípravu, takže zcela připravený nastoupil do hodiny. V hodině ale pedagog nemluvil obecně o savcích, ale začal mluvit o JEDNOM ZE ZÁSTUPCŮ TŘÍDY SAVCI. Celou hodinu pedagog mluvil o velrybě – Plejtváku obrovském. O jeho vzhledu, výskytu, rozmnožování… Tlumočník neměl předem přípravu na Plejtváka, proto jeho tlumočnický výkon byl velmi slabý. Sám nevěděl přesně, jak přesně vypadá Plejtvák, věděl jen, že je to velryba. Nevěděl, jaký je znak pro Plejtváka atd. V tuto chvíli měl proto tlumočník zjistit od pedagoga, jak takové zvíře vypadá. Pokud se v tuto chvíli tlumočník nedozví potřebné informace o Plejtvákovi, měl by se pedagogovi omluvit, že tlumočit dále nebude, protože o daném tématu nemá informace. Hodina by proto měla z rozhodnutí pedagoga odpadnout, nebo proběhnout nějakým náhradním způsobem, jelikož tlumočník na tuto látku nedostal přípravu.

    Pokud pedagog připraví tlumočníkovi přípravu na téma Savci, měl by se držet této přípravy, kterou tlumočníkovi poskytl. Je jasné, že pedagog nebude vykládat přesně slovo od slova, tak jak je to v přípravě. Je ale důležité, aby udržoval tematický rámec přípravy a aby jeho výuka měla jasný cíl a návaznost. Jedině tak žáci vždy dostanou plnohodnotné informace a budou výkladu vždy dobře rozumět.

    Tlumočníkovi také jako příprava nestačí jedna věta: „Budeme mluvit o savcích.“ Je třeba mu poskytnout co nejjasnější materiály, ze kterých bude tlumočníkovi jasné, co se přesně bude ve výuce probírat.

    Během výuky by pedagog měl také vždy myslet na to, že je jeho projev tlumočený. Měl by tedy mluvit jasně, srozumitelně a vhodným tempem. 

    Jako příprava také nestačí to, že pedagog řekne tlumočníkovi: „Najdeš to v učebnici, která se jmenuje Kouzelné zrcadlo literatury.“ Učitel musí tlumočníkovi tuto učebnici poskytnout nebo mu ofotit danou kapitolu. Pokud dává učitel tlumočníkovi k dispozici celou učebnici, musí mu vždycky předem oznámit, kterou kapitolu budou příště probírat.

    Příprava by zkrátka měla být přípravou pedagoga. Pedagog si dělá vlastní přípravu na následující hodinu, tuto přípravu pak poskytne tlumočníkovi.

Tlumočník musí dostat přípravu minimálně 3 pracovní dny před tlumočením (výukou).

Tlumočníci
Krátké zprávy
Zveřejněno: 10.5.2024
Výsledky zápisu do logopedické třídy MŠ zedne 3. 5. 2024
Výsledky MŠ 2024.pdf
Velikost: 203kb
Zveřejněno: 25.4.2024
Výsledky přijímacího řízení do 1. třídy ZŠ

Dne 25. 4. 2024 proběhlo losování pořadí přijatých/nepřijatých uchazečů do 1. třídy ZŠ. 

Do spisu je možné nahlížet do 29. 4. 2024 po předchozí domluvě v ředitelně školy. 

Zapis ZŠ 2024.pdf
Velikost: 65kb
Zveřejněno: 3.3.2024
AKCE ULICENTRA
AKCE ULICENTRA.pdf
Velikost: 508kb
Zveřejněno: 3.3.2024
Velikonoční trhy na škole

chystá Ulitcentrum na úterý 19. 3. a MŠ a ZŠ na čtvrtek 21.3. 2024

Zveřejněno: 25.1.2024
Zápis do MŠ

proběhne 3. května 2024 od 9:00 do 14:00 hodin

Zveřejněno: 25.1.2024
Zápis do 1. třídy ZŠ logopedické

bude 19. dubna 2024 od 9:00 do 14:00 hodin

Zveřejněno: 25.1.2024
Dny otevřených dveří MŠ A ZŠ

bude 13. března 2024 od 8:00 do 14:00 hodin

Zveřejněno: 12.1.2024
Ústecký DenT - SŠ

proběhne ve dnech 16. a 17. 1. 2024

Zveřejněno: 6.12.2023
VÁNOČNÍ TRHY NA NAŠÍ ŠKOLE

Jednotlivé třídy budou prodávat své připravené vánoční výrobky a občerstvení.

MŠ a ZŠ ve dnech 27.11. až 15.12. 2023.

SŠ pak v týdnu od 18. do 22.12. 2023.

Rozpis jednotlivých tříd je na nástěnce školy.

Zveřejněno: 12.10.2023
31. 10. 2023 PROJEKTOVÝ DEN "KOUZLA A ČÁRY" PRO SŠ, ZŠ I MŠ

Tento den proběhne ve škole zábavně naučný program, do kterého se aktivně zapojí žáci školy. Konkrétní program bude vyvěšen ve škole.

Kalendář akcí

Dnes je 14. června 2024
a svátek má Roland.

Sponzoři

ČSOB
Cushman
Hlavní město Praha
Interdent

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169
Adresa:Výmolova 169/2, Praha 5 - Radlice, 150 00
IČ:48134058
Ředitel školy:Mgr. Věra Pavličková
E-mail:skola@vymolova.cz
Web:https://www.vymolova.cz
ISDS:8jtyftk
Hlavní město PrahaZřizovatel školy a poskytovatel grantů na mimoškolní aktivity

Telefonní kontakty

Škola:(+420) 251 555 356
Ústředna:(+420) 251 554 763
 (+420) 739 571 517
možno i SMS

E-mailové kontakty

E-mail:skola@vymolova.cz
Starší e-mail:skola.vymolova@seznam.cz

Povinně zveřejňované informace
Whistleblowing

Mapa

Mapa

Tento web zpracovává pouze nezbytné (technické a relační) cookies, jejichž zpracování nepodléhá souhlasu.